Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Нов листинг на криптовалути
Binance добавя двойките за търговия CYBER/ETH и MTL/TRY

Binance добавя двойките за търговия CYBER/ETH и MTL/TRY

2023-09-20 06:00
Уважаеми Бинансианци,
Binance ще отвори търговия за двойките за търговия CYBER/ETH и MTL/TRY на 21.09.2023 г. в 08:00 ч. (UTC).
Започнете да търгувате на Binance Спот сега!
Бележки:
  • TRY е фиатна валута и не представлява други дигитални валути.
  • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
20.09.2023 г.

Търгувайте в движение с приложението за крипто търговия на Binance (iOS / Android)

Открийте ни в 

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.

Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.