Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Актуализации на поддръжка на портфейла
Binance възобновява депозитите на TORN чрез Ethereum Network и BNB Smart Chain и ще премести TORN в Зоната на иновации до 30.05.2023 г.

Binance възобновява депозитите на TORN чрез Ethereum Network и BNB Smart Chain и ще премести TORN в Зоната на иновации до 30.05.2023 г.

2023-05-30 07:14
Уважаеми потребители на Binance,
Тъй като предложението за възстановяване на състоянието на управление в Tornado Cash (TORN) DAO беше прието и изпълнено, Binance възобнови депозитите за TORN чрез мрежата Ethereum (ERC20) и BNB Smart Chain (BEP20). Преди това депозитите в TORN чрез мрежата Ethereum (ERC20) и BNB Smart Chain (BEP20) бяха спрени на 21.05.2023 г. 01:48:40 ч. (UTC) поради скорошния инцидент в TORN DAO.
Освен това, въз основа на скорошни анализи, Binance реши да премести Tornado Cash (TORN) в Зоната за иновации до 30.05.2023 г. Проектите, поставени в Зоната за иновации, ще бъдат внимателно наблюдавани за тяхното развитие.
Забележка: Ако възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия има предимство.
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
29.05.2023 г.
Открийте ни в 
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.
Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.