Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни новини от Binance
Binance актуализира програмата за VIP кредитополучатели (01.06.2023 г.)

Binance актуализира програмата за VIP кредитополучатели (01.06.2023 г.)

2023-06-01 07:18
Уважаеми потребители на Binance, 
Binance има удоволствието да обяви, че ще намалим изискването за 30-дневен среден дневен нетен обем на заеми за VIP 1 - VIP 4 потребители в програмата VIP кредитополучател с до 33,33%, като се започне от 01.06.2023 г. 00:00 ч. (UTC).
За да се класират за VIP надграждане по програмата сега, потребителите трябва да отговарят на новото изискване за 30-дневен среден нетен обем на заемане и изискването за среден дневен баланс на BNB, посочени в таблицата по-долу. 
Изисквания на програмата за VIP кредитополучател: 
30-дневен среден нетен обем на заеми преди актуализация (еквивалент в USDT)
30-дневен среден нетен обем на заеми след актуализация (еквивалент в USDT)
150 000
100 000
25 BNB
VIP 1
650 000
500 000
100 BNB
VIP 2
2 500 000
2 000 000
250 BNB
VIP 3
13 500 000
10 000 000
500 BNB
VIP 4
20 000 000
20 000 000
1000 BNB
VIP 5
40 000 000
40 000 000
1750 BNB
VIP 6
65 000 000
65 000 000
3000 BNB
VIP 7
120 000 000
120 000 000
4 500 BNB
VIP 8
160 000 000
160 000 000
5 500 BNB
VIP 9
Акценти от програмата VIP кредитополучател:
 • Потребителите, които отговарят на праговете за 30-дневен среден дневен нетен обем на заемане и среден дневен баланс в BNB, ще бъдат автоматично надградени до съответното VIP ниво всеки ден, ако програмата VIP кредитополучател ги квалифицира за по-високо VIP ниво от текущото им състояние. Не е необходимо потребителите да кандидатстват за програмата.
 • For Margin:
 • За VIP заем:
  • Няма ограничение за вземане на заеми за VIP заем, стига потребителите да спазват необходимите рискови съотношения. Всички заеми обаче зависят от наличността. 
  • Обезпечението за VIP заем в Спот портфейла може да се търгува свободно на спот пазара, стига потребителите да спазват съответните съотношения заем към стойност (LTV) и рискови съотношения. За да научите повече за рисковите съотношения за VIP заем, моля, свържете се с нас чрез Telegram на @vip_loan_binance.  
Присъединете се към VIP програмата за кредитополучатели сега! 
Бележки:
 • VIP нивото на даден потребител ще се определя от VIP подпрограмата на Binance, за която той отговаря на условията. Ако техният обем на спот търговия ги квалифицира за по-високо VIP ниво или те отговарят на условията за по-високо VIP ниво по друга VIP подпрограма на Binance, ще се прилага най-високото VIP ниво и тяхното VIP ниво няма да бъде повлияно от програмата за VIP кредитополучатели.  
 • 30-Day Daily Average Net Borrowing Volume will count net borrowing volumes from Crypto Loans, VIP Loan, and Margin (i.e., Daily Average Net Borrowing Volume on Crypto Loans in the last 30 days + Daily Average Net Borrowing Volume on VIP Loan in the last 30 days + (Daily Average Net Borrowing Volume on Margin in the last 30 days * 0.2)).  
  • Нетен обем на заеми = общ обем на заеми - общ изплатен обем. 
  • A 0.2 multiplier is applied to volumes from Margin borrowing in the calculation of the 30-Day Daily Average Net Borrowing Volume. Borrowing volumes from Crypto Loans and VIP Loan are calculated in full.
 • Еквивалентът в USDT на активи, заети от крипто заеми и VIP заеми, ще се използва за изчисляване на 30-дневния среден дневен нетен обем на заемане.
 • Ежедневна моментна снимка на средния дневен баланс на потребителите в BNB и 30-дневният ежедневен среден нетен обем на заеми ще бъде взета в 23:59:59 ч. (UTC), като се използва обменният курс за USDT в реално време. Потребителите ще бъдат надстроени до по-високо VIP ниво на следващия ден в 00:00 (UTC), ако е приложимо. 
 • Изискването за среден дневен баланс на BNB за програмата за VIP кредитополучатели остава непроменено. За повече информация прочетете правилата за изчисляване на средния дневен баланс на BNB.
 • Потребителите могат да бъдат премахнати от програмата за VIP кредитополучатели, ако техният 30-дневен среден дневен нетен обем на заеми или среден дневен баланс на BNB падне под минималните прагове от еквивалента на 100 000 USDT и съответно 25 BNB.
 • Моля, посетете Binance Institutional, за да проверите вашето текущо VIP ниво.
 • Научете повече за това как да станете VIP в Binance.
 • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
31.05.2023 г.
Открийте ни в 
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или променя това съобщение по всяко време и по всякакви причини без предварително известие.
Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.