Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни дейности
Търгувайте фиатни двойки в Binance Spot, за да получите до 350 USDT във ваучер за токени!

Търгувайте фиатни двойки в Binance Spot, за да получите до 350 USDT във ваучер за токени!

2023-03-24 16:25
Период на промоцията: 23.03.2023 г. 08:00 ч. (UTC) до 29.03.2023 г. 23:59 ч. (UTC)
Binance е развълнувана да обяви две промоции за потребители, които извършват сделки с отговарящи на условията местни фиатни валути на Binance Spot. По време на Периода на промоцията потребителите, които щракнат върху бутона[Присъединете се сега] на страницата на промоцията и търгуват, използвайки някоя от четирите двойки фиатни валути, изброени по-долу в Binance Spot, ще се класират за награди.
Допустими фиатни търговски двойки в Binance Spot:
Промоция A: Търгувайте с отговарящи на условията спот фиатни двойки за шанс да получите ваучер за токени в размер на 50 USDT всеки ден 
За всеки ден от Периода на промоцията, първите участници с номер 500, 1000, 5000, 10 000 и 30 000, които търгуват с някоя от отговарящите на условията фиатни двойки за спот търговия, ще получат всеки ваучер за токени от 50 USDT.
Бележки:
 • Всеки ден от Периода на промоцията ще има петима отговарящи на условията победители.
 • Няма изискване за минимален обем на търговия за тази промоция. 
 • Всеки отговарящ на условията потребител може да се класира само за максимум една награда на ден по време на Периода на промоцията.
Промоция B: Търгувайте с отговарящи на условията фиатни двойки за спот търговия, за да получите до 350 USDT във ваучер за токени
Участниците, които търгуват минимална сума на която и да е от отговарящите на условията фиатни двойки за спот търговия съгласно таблицата по-долу (включително трансакции за покупка и продажба), ще отговарят на условията за награди от съответния награден фонд.
Всеки отговарящ на условията потребител може да се квалифицира да споделя награди от множество наградни фондове и да получи до 350 USDT във ваучер за токени, съгласно структурите на наградите по-долу. Наградите от всяко ниво ще бъдат разпределени на ограничен брой отговарящи на условията потребители на принципа първи дошъл, първи по-право.
Окончателната награда за ваучер за токени, получена от всеки отговарящ на условията потребител, зависи от общите му обеми на търговия за отговарящи на условията двойки за фиатна търговия на Binance Spot по време на Периода на промоцията. 
Структура на наградите за ZAR:
Ниво
Минимален обем на търговия в ZAR на Binance Spot по време на периода на промоцията
Награда за ваучер за USDT токен на потребител
Брой допустими победители
1
4 800 000
100
1
2
1 000 000
30
5
3
20 000
3
50
4
3000
1
100
Структура на наградите за NGN:
Ниво
Минимален обем на търговия в NGN на Binance Spot по време на периода на промоцията
Награда за ваучер за USDT токен на потребител
Брой допустими победители
1
25 000 000
20
1
2
6 000 000
5
5
3
380 000
1
80
4
38 000
0,5
200
Структура на наградите за EUR:
Ниво
Минимален обем на търговия в EUR на Binance Spot по време на периода на промоцията
Награда за ваучер за USDT токен на потребител
Брой допустими победители
1
300 000
200
5
2
50 000
30
30
3
2000
2
200
4
300
1
500
Структура на наградите за RUB:
Ниво
Минимален обем на търговия в RUB на Binance Spot по време на периода на промоцията
Награда за ваучер за USDT токен на потребител
Брой допустими победители
1
4 000 000
30
3
2
800 000
8
8
3
40 000
3
100
4
8000
1
300
Правила и условия: 
 • Само проверени потребители, които щракнат върху бутона [Присъединете се сега] на страницата на промоцията по време на Периода на промоцията, ще отговарят на условията за награди.
 • Тази промоция е отворена само за потребители на дребно. VIP и институционални клиенти нямат право да участват в тази промоция.
 • Промоция A:
  • Всеки отговарящ на условията потребител може да се класира само за максимум една награда на ден по време на Периода на промоцията.
 • Промоция B:
  • Всеки потребител може да се класира само за максимум една награда за всеки награден фонд в Промоция B.
 • Наградите под формата на ваучери за токени ще бъдат разпределени на отговарящите на условията потребители в рамките на 14 работни дни след приключване на промоцията. Потребителите могат да проверят своите награди чрез Акаунт > Център за награди.
 • Срокът на валидност на ваучера за токени е 14 дни от деня на разпределение. Научете как да осребрите ваучер за токен.
 • Обемите на търговия в подсметката(ите) на потребителя няма да се комбинират с обема на търговия на основната сметка при изчисляването на обемите на търговия за тази Промоция. Подсметките няма да се разглеждат като независими от основната сметка на потребителя потребителя, когато участват в тази промоция.
 • Binance си запазва правото да дисквалифицира правото на потребителите да получават награди, ако акаунтът е замесен в нечестно поведение (напр. манипулативна търговия, незаконно масово регистрирани акаунти, търгуване със самия себе си или манипулиране на пазара).
 • Binance си запазва правото по всяко време по свое собствено и абсолютно усмотрение да определя и/или изменя или променя настоящите Условия на промоцията без предварително известие, включително, но не само, анулиране, удължаване, прекратяване или спиране на тази промоция, нейните условия за допустимост и критерии, избора и броя на победителите, както и момента на всяко действие, което трябва да бъде извършено.
 • Допълнителни правила и условия на промоцията можете да намерите тук.
 • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.
Предупреждение за риск: Цените на дигиталните активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Не трябва да инвестирате повече, отколкото можете да си позволите да загубите, и трябва да сте сигурни, че разбирате напълно свързаните с това рискове. Минали резултати не са надежден индикатор за бъдещите такива. Преди да търгувате, моля, вземете под внимание вашето ниво на опит, целите на покупката и потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Ваша отговорност е да се уверите дали имате право да използвате услугите на Binance въз основа на вашите индивидуални обстоятелства. Това не е финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.