Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни дейности
Създайте отговарящи на условията ботове за спот търговия и споделете над 6000 USDT награди! (14.09.2023 г.)

Създайте отговарящи на условията ботове за спот търговия и споделете над 6000 USDT награди! (14.09.2023 г.)

2023-09-13 14:10
Това е генерално съобщение. Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични във вашия регион.
Binance стартира нова промоция, при която потребителите ще могат да споделят над 6000 USDT във ваучери за отстъпка от такса за търговия, когато създават отговарящи на условията ботове за спот търговия.
Създайте отговарящи на условията ботове за спот търговия сега!
Период на промоцията: 14.09.2023 г. 00:00 ч. (UTC) - 28.09.2023 г. 23:59 ч. (UTC)
Промоция 1: Създайте отговарящи на условията ботове за спот търговия за първи път, за да получите ваучер за отстъпка от такса за търговия на стойност 5 USDT
Първите 1000 потребители, които потвърдят участието си, създадат бот за спот мрежова търговия, спот DCA бот или ребалансиращ бот за първи път и гарантират, че общият обем на търговия на съответния бот за търговия е не по-малко от еквивалент на 100 USDT по време на Периода на промоцията, ще отговарят на условията за получаване на ваучер за отстъпка от такса за търговия от 5 USDT.
Как да участвате:
 • Стъпка 1: Кликнете върху „Регистрирайте се сега“ на страницата на промоцията, за да потвърдите участието си в промоцията.
 • Стъпка 2: Създайте своя първи бот за спот мрежова търговия, спот DCA бот или ребалансиращ бот. Уверете се, че общият обем на търговията е не по-малък от 100 USDT по време на периода на промоцията.
Промоция ​2: Присъединете се към състезанието за ботове за спот търговия, за да получите до 100 USDT във ваучер за отстъпка от такси за търговия
Всички потребители, които потвърдят участието си в тази промоция и създадат нови ботове за спот мрежа, спот DCA ботове и/или ребалансиращи ботове, за да достигнат общ обем на търговия в размер на еквивалента на най-малко $1000 (включително покупки и продажби) по време на периода на промоцията, ще бъдат класирани въз основа върху техния общ обем на търговия (включително покупки и продажби) в тези отговарящи на условията ботове за спот търговия по време на периода на промоцията
След това първите 100 потребители ще се квалифицират да получат следните награди: 
Класации по общ обем на търговия, генериран от отговарящи на условията ботове за спот търговия по време на периода на промоцията
Награда за отговарящ на условията потребител (във ваучер за отстъпка от такса за търговия)
1-во място
100 USDT
2-ро място
70 USDT
3-то място
30 USDT
4-то - 100-но място
10 USDT
Ръководства и свързани материали:
Правила и условия:
 • Тези промоции са достъпни само за потребители, които са активирани за услугите за бот за спот мрежова търговия на Binance, спот DCA бот и/или ребалансиращ бот, и може да не са налични или може да са ограничени в определени юрисдикции или региони, или за определени потребители, в зависимост от законовите и нормативни изисквания. 
 • Потребителите са отговорни да се информират за и да спазват всички ограничения и/или изисквания, наложени по отношение на достъпа до и използването на услугите за бот за спот мрежова търговия, спот DCA бот и ребалансиращ бот на Binance във всяка страна, от която осъществяват достъп до услугите.
 • Само потвърдени потребители, които кликнат върху „Регистриране сега“ на страницата за промоция по време на периода на промоцията, ще отговарят на условията за всякакви награди.
 • Само нови ботове за спот мрежова търговия, спот DCA ботове и ботове за ребалансиране, създадени по време на периода на промоцията, ще се считат за отговарящи на условията ботове за спот търговия за Промоция 1 и Промоция 2.
 • Докато Промоция 1 е отворена само за отговарящи на условията потребители, които никога не са създавали бот за спот мрежова търговия, спот DCA бот или ребалансиращ бот преди периода на промоцията, Промоция 2 е отворена за всички отговарящи на условията потребители.
 • Наградите за Промоция 1 и Промоция 2 са взаимно изключващи се. Ако даден потребител се класира за награди от двете Промоции, той/тя ще получи само по-високата награда от Промоция 2. 
 • Наградите от ваучери за отстъпка от такса за търговия ще бъдат разпределени на отговарящите на условията потребители в рамките на 14 работни дни след края на Промоционалния период. Потребителите ще могат да влязат и да осребрят своите ваучери чрез Профил > Хъб за награди
 • Валидността на наградите с ваучер за отстъпка от такса за търговия ще изтече в рамките на две седмици след разпространението. Отговарящите на условията трябва да поискат своите ваучери преди датата на изтичане. Научете как да осребрите ваучер за отстъпка от такса за търговия.
 • Binance си запазва правото да дисквалифицира всички участници, които по нейното разумно мнение, действат измамно или в несъответствие с приложимите правила и условия.
 • Binance си запазва правото да дисквалифицира сделки, които се считат за незаконно регистрирани сметки.
 • Binance си запазва правото по всяко време по свое собствено и абсолютно усмотрение да прекрати и/или да промени тези правила и условия без предварително известие, включително, но не само, анулиране, удължаване, прекратяване или спиране на тези промоции, промяна на условията и критериите за допустимост, подбора и броя на победителите и/или графика на всяко действие, което трябва да бъде извършено, и всички участници ще бъдат обвързани от всички подобни изменения.
 • Binance си запазва правото да променя, модифицира или налага допълнителни ограничения по отношение на достъпа и използването на услугите за спот търговия на Binance от време на време по свое усмотрение по всяко време без уведомление.
 • Допълнителни правила и условия на промоцията можете да намерите тук.
 • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.
Отказ от отговорност: Цените на дигиталните активи са обект на висок пазарен риск и волатилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Ботовете за търговия ще изпълняват последователно всички поръчки веднага щом бъдат достигнати посочените интервали. Изпълнението може дори да се приложи в ситуации на бърз срив или силно покачване на дигиталния актив. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.