Купи криптовалута
Плати с
Търгувай
Деривати
Печели
Финанси
NFT
Институционални
Емисия
USD

Съобщение

Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни дейности
Научете за Двойната инвестиция и завършете тест, за да получите пробен абонамент за Двойна инвестиция в BTC! (23.01 2023 г.)

Научете за Двойната инвестиция и завършете тест, за да получите пробен абонамент за Двойна инвестиция в BTC! (23.01 2023 г.)

2023-01-24 09:14
Това е генерално съобщение. Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични във вашия регион.
Период на промоцията: 23.01.2023 г. 09:00 ч. (UTC) - 06.02.2023 г. 23:59 ч. (UTC) 
Binance стартира дейността BTC тест за Двойна инвестиция на 23.01.2023 г. в 09:00 (UTC), където потребителите могат да получат знания за Двойна инвестиция и Автоматично събиране. Всеки от първите 100 000 нови потребители с двойна инвестиция, който успешно завърши теста по време на промоционалния период, ще има право да получи безплатен абонамент за Двойна инвестиция в BTC Продаване на висока цена .
Как да започнете:
 • Стъпка 1: Щракнете върху бутона [Стартиране на теста] в горната част на страницата на промоцията.
 • Стъпка 2: Отворете теста и прочетете наличните ресурси за Двойна инвестиция и Автоматично събиране.
 • Стъпка 3: Отговорете правилно на всички въпроси в теста. Потребителите могат да опитат да решат теста отново, ако не са отговорили правилно на всички въпроси.
 • Стъпка 4: Квалифициралите се потребители ще получат автоматично своите абонаменти за Двойна инвестиция в BTC Продаване на висока цена до 20.02.2023 г. 23:59 ч. (UTC).
Моля, обърнете внимание: 
 • Безплатният абонамент за Двойна инвестиция в BTC функционира като пробен абонамент, който позволява на потребителите да изпитат различните функции на двойната инвестиция (напр. функция Автоматично събиране), без да се налагат никакви разходи.
 • Всеки отговарящ на условията потребител ще получи абонамент за Двойна инвестиция в BTC Продаване на висока цена на стойност 0,25 BUSD.Датата на сетълмент на абонамента ще бъде 30.06.2023 г. (UTC) и целевата цена ще бъде избрана въз основа на наличността и по преценка на Binance. 
 • След датата на сетълмент потребителите ще продължат да бъдат абонирани за двойна инвестиция чрез разширен план за автоматично събиране. Потребителите могат да деактивират функцията автоматично събиране по всяко време и да имат достъп до средствата си след следващата дата на сетълмент. 
Какво представлява функцията за Auto-Compound на Двойна инвестиция:
Функцията автоматично събиране на Двойна инвестиция помага на потребителите автоматично да подновят своите абонаменти за двойна инвестиция на датата на сетълмент. Потребителите имат достъп до нея на уебсайта на Binance или приложението Binance. 
Потребителите могат да изберат функцията Автоматично събиране по време на процеса на абонамент за Двойна инвестиция. След като активира функцията, системата ще помогне на потребителите да затворят своята позиция или да се абонират отново за нова позиция на датата на сетълмент, в зависимост от това дали са избрали Основен план или Разширен план и когато целевата цена бъде достигната. Ръководство стъпка по стъпка за тази функция можете да намерите тук.
Правила и условия:
 • Тази промоция не е достъпна за потребители в Бангладеш и Нигерия. Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични в определени региони.
 • Потребителите трябва да са завършили верификацията на акаунта си, за да участват успешно в промоцията.
 • Потребителите трябва да отговорят правилно на всички въпроси в теста, за да се класират за награди. Потребителите могат да опитат да решат теста няколко пъти, докато отговорят правилно на всички въпроси.
 • Наградите са на принципа Първи по време, първи по право и максимум 100 000 отговарящи на условията участници ще получат абонамент за Двойна инвестиция в BTC Продаване на висока цена с дата на сетълмент 30.06.2023 г. (UTC)
 • Binance ще създаде абонамент за Двойна инвестиция в BTC Продаване на висока цена, който е на стойност 0,25 BUSD за отговарящи на условията потребители, въз основа на обменния курс BTC/BUSD на Binance Spot на 06.02.2023 г. 23:59 ч. (UTC)
 • След датата на сетълмент потребителите ще продължат да бъдат абонирани за двойна инвестиция чрез разширен план за автоматично събиране. Потребителите могат да деактивират функцията автоматично събиране по всяко време и да имат достъп до средствата си след следващата дата на сетълмент. 
 • Ще има ограничения за броя на наградите, достъпни за отговарящите на условията потребители, полагащи се на държава/регион.
 • Незаконно групово регистрираните акаунти и подсметки няма да отговарят на условията за участие или получаване на награди.
 • Binance си запазва правото да дисквалифицира незабавно всички участници, показващи признаци на измамно поведение.
 • Binance си запазва правото по всяко време по своя собствена и абсолютна преценка да определя и/или изменя или променя тези промоционални условия без предварително уведомление, включително, но не само отмяна, удължаване, прекратяване или спиране на тази Промоция, условията и критериите за допустимост, избора и броят на победителите, както и времето на всяко действие, което трябва да се извърши, и всички участници са обвързани от тези изменения.
 • Допълнителни правила и условия на промоцията можете да намерите тук.
 • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или променя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.

Предупреждение за риск: Цените на дигиталните активи могат да бъдат волатилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Може да е по-добре да държите вашата криптовалута и може да се наложи да търгувате при курс, по-неблагоприятен от пазарния курс на датата на сетълмент. Това не е финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.