Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни дейности
Научете за двойната инвестиция и завършете тест, за да получите абонамент за двойна инвестиция с BTC! (31.05.2023 г.)

Научете за двойната инвестиция и завършете тест, за да получите абонамент за двойна инвестиция с BTC! (31.05.2023 г.)

2023-06-01 07:24

Това е генерално съобщение. Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични във вашия регион.

Период на промоцията: 31.05.2023 г. 04:00 ч. (UTC) до 11.06.2023 г. 23:59 ч. (UTC)

Binance стартира промоцията за Тест за двойна инвестиция в BTC на 31.05.2023 г. в 04:00 ч. (UTC), където потребителите могат да получат знания за Двойна инвестиция и Автоматично натрупване. Първите 20 000 нови потребители на Двойна инвестиция, които успешно завършат теста по време на промоционалния период, ще имат право да получат абонамент за двойна инвестиция за Закупуване на ниска цена на BTC.

Щракнете тук, за да участвате сега

Как да започнете:

 • Стъпка 1: Щракнете върху бутона [Стартиране на теста] в горната част на страницата на промоцията.

 • Стъпка 2: Отворете теста и прочетете наличните ресурси за Двойна инвестиция и Автоматично натрупване.

 • Стъпка 3: Отговорете правилно на всички въпроси в теста. Потребителите могат да опитат да решат теста отново, ако не са отговорили правилно на всички въпроси.

 • Стъпка 4: Квалифицираните потребители автоматично ще получат своите абонаменти за двойна инвестиция за закупуване на BTC на ниска цена до 25.06.2023 г. 23:59 ч. (UTC).

Моля обърнете внимание: 

 • Безплатният абонамент за двойна инвестиция за закупуване на BTC на ниска цена функционира като пробен абонамент, който позволява на потребителите да изпитат различните функции на двойната инвестиция (напр. функция Автоматично натрупване), без да се налагат никакви разходи.

 • Всеки от отговарящите на условията потребители ще получи абонамент за двойна инвестиция за закупуване на BTC на ниска цена на стойност 0,25 USDT. Датата на сетълмент на абонамента ще бъде 29.12.2023 г. (UTC) и целевата цена ще бъде избрана въз основа на наличността по преценка на Binance. 

 • След датата на сетълмент потребителите ще продължат да бъдат абонирани за двойна инвестиция чрез разширен план за автоматично натрупване. Потребителите могат да деактивират функцията Автоматично натрупване по всяко време и да имат достъп до средствата си след следващата дата на сетълмент. 

Какво представлява функцията за Auto-Compound на Двойна инвестиция:

Функцията за автоматично натрупване на двойна инвестиция помага на потребителите автоматично да подновят своите абонаменти за двойна инвестиция на датата на сетълмент. Потребителите имат достъп до нея на уебсайта на Binance или приложението Binance

Потребителите могат да изберат функцията Автоматично натрупване по време на процеса на абонамент за Двойна инвестиция. След като активира функцията, системата ще помогне на потребителите да затворят своята позиция или да се абонират отново за нова позиция на датата на сетълмент, в зависимост от това дали са избрали Основен план или Разширен план и когато целевата цена бъде достигната. Ръководство стъпка по стъпка за тази функция можете да намерите тук.

Правила и условия:

 • Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични в определени региони. Освен това промоцията не е достъпна за потребители в Бангладеш, Индия или Нигерия.

 • Само нови потребители на Двойна инвестиция ще отговарят на условията за награди в тази промоция. Потребителите трябва да завършат проверка на акаунта, за да участват успешно в промоцията.

 • Потребителите трябва да отговорят правилно на всички въпроси в теста, за да се класират за награди. Потребителите могат да опитат да решат теста няколко пъти, докато отговорят правилно на всички въпроси.

 • Наградите са на принципа първият по време е първи по право и максимум 20 000 отговарящи на условията участници ще получи всеки абонамент за Двойна инвестиция за закупуване на ниска цена на BTC с дата на сетълмент 29.12.2023 г. (UTC)

 • Binance ще създаде абонамент за двойна инвестиция за закупуване на BTC на ниска цена, който е на стойност 0,25 USDT за отговарящи на условията потребители, въз основа на обменния курс BTC/USDT на Binance Spot на 11.06.2023 г. 23:59 ч. (UTC)

 • След датата на сетълмент потребителите ще продължат да бъдат абонирани за двойна инвестиция чрез разширен план за автоматично натрупване. Потребителите могат да деактивират функцията Автоматично натрупване по всяко време и да имат достъп до средствата си след следващата дата на сетълмент. 

 • Ще има ограничения за броя на наградите, достъпни за отговарящите на условията потребители, полагащи се на държава/регион.

 • Незаконно групово регистрираните акаунти или подсметки няма да отговарят на условията за участие или получаване на награди.

 • Binance си запазва правото да дисквалифицира незабавно всички участници, показващи признаци на измамно поведение.

 • Binance си запазва правото по всяко време по своя собствена и абсолютна преценка да определя и/или изменя или променя тези промоционални условия без предварително уведомление, включително, но не само отмяна, удължаване, прекратяване или спиране на тази Промоция, условията и критериите за допустимост, избора и броят на победителите, както и времето на всяко действие, което трябва да се извърши, и всички участници са обвързани от тези изменения.

 • Допълнителни правила и условия на промоцията можете да намерите тук.

 • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.

Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.

Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Може да е по-добре да държите своята криптовалута и може да се наложи да търгувате при курс, по-малко благоприятен от пазарния курс на датата на сетълмент. Това не е финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.