Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни дейности
Насладете се на незабавна отстъпка до 10 USDT от таксите за фиатни трансакции, когато депозирате EUR

Насладете се на незабавна отстъпка до 10 USDT от таксите за фиатни трансакции, когато депозирате EUR

2023-06-01 12:02

Това е общо съобщение. Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични във вашия регион.

 Период на промоцията: 01.06.2023 г. 12:00 ч. (UTC) до 30.06.2023 г. 23:59 ч. (UTC)

 Binance е развълнуван да стартира промоция за потребители на пазара в евро (EUR), където всички отговарящи на условията потребители могат да се насладят на намалени такси за трансакции за първия си депозит в EUR по време на Периода на промоция.

За да отговарят на условията за отстъпка, потребителите трябва да изпълнят всички от следните задачи:

●  Да потвърдят участието си на страницата на промоцията

●  Да депозират EUR, като използват някой от наличните методи за депозит по време на Периода на промоция

Отстъпката незабавно ще се приложи автоматично към отговарящите на условията потребители, когато направят първия си допустим депозит. Стойността на отстъпката ще бъде еквивалентна на таксите за трансакции, начислени от първия депозит в EUR на потребителите, ограничена до 10 USDT на депозит, отговарящ на условията.

Присъединете се към промоцията сега!

 Правила и условия:

●  Тази промоция е достъпна само за потребители, които са завършили KYC в Европейския съюз.

●  Потребителите трябва също да кликнат върху бутона [Присъединете се сега] на страницата на промоцията по време на периода на промоцията, за да отговорят на условията за награди.

●  Всеки допустим потребител може да получи незабавна отстъпка на стойност до 10 USDT в тази промоция.

●  Всички депозити с нулеви трансакционни такси няма да се считат за първа трансакция.

●  Binance ще използва валутния курс EUR/USD на 01.06.2023 г. 12:00 ч. (UTC) за изчисляване на отстъпката от таксата за трансакция.

●  Моля, уверете се, че вашето приложение Binance е актуализирано до iOS 2.57.0 или Android 2.57.0, или по-нова версия.

●  Обемът на търговия на подакаунта няма да се комбинира със стандартния обем на търговия на основния акаунт в окончателното изчисление. Всеки подакаунт няма да се разглежда като независим, когато участва в тази промоция.

●  Binance си запазва правото да дисквалифицира правото на потребителя да получава награда, ако акаунтът е замесен в нечестно поведение (напр. манипулативна търговия, незаконно масово регистрирани акаунти, търгуване със самия себе си или манипулиране на пазара).

●  Binance си запазва правото да определя и/или изменя или променя настоящите Правила и условия, условията и критериите за допустимост, подбора и броя на победителите, както и графика на всяко действие, което трябва да бъде извършено, ако е оправдано поради важни причини, а именно приложимо:

  • промени в приложимите разпоредби или политики;

  • задължения, произтичащи от закон или решения, издадени от общи съдилища или публична администрация;

  • правила за борба с прането на пари или финансирането на тероризма;

  • технически проблеми извън нашия контрол;

  • необходимост от защита на потребителите от потенциални загуби;

  • необходимост от защита на Binance от загуба на репутация;

  • извънредни събития или обстоятелства извън нашия контрол (форсмажорни обстоятелства).

●  Допълнителни правила и условия на промоцията можете да намерите тук.

●  Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия има предимство.

 

Binance си запазва правото по свое усмотрение да промени или отмени това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително известие.

 Предупреждение за риск: Цените на дигиталните активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Не трябва да инвестирате повече, отколкото можете да си позволите да загубите, и трябва да сте сигурни, че разбирате напълно свързаните с това рискове. Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите резултати. Преди да търгувате, моля, вземете под внимание вашето ниво на опит, целите на покупката и потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Ваша отговорност е да се уверите дали имате право да използвате услугите на Binance въз основа на вашите индивидуални обстоятелства. Това не са финансови съвети. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.