Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни новини от Binance
Актуализация на VIP програмата на Binance и стандартните реферални и партньорски програми: Потребители от VIP 3-9 ще се насладят на 40% отстъпка от таксите за спот търговия

Актуализация на VIP програмата на Binance и стандартните реферални и партньорски програми: Потребители от VIP 3-9 ще се насладят на 40% отстъпка от таксите за спот търговия

2023-06-01 07:19
Уважаеми потребители на Binance,
Binance надстройва структурата на таксите за спот на програмата Binance VIP. Стандартният режим на препоръка и партньорската програма също ще актуализират правилата за комисиони и отстъпки за спот търговия.
Ефективно време на всички актуализации: Във всеки момент между 29.06.2023 г. 02:00 ч. (UTC) и 29.06.2023 г. 06:00 ч. (UTC)
Ключови актуализации:
 • Всички потребители с VIP 3 и нагоре ще се възползват от 40% отстъпка от таксите си за спот сделки.
 • Предишната промоция за потребители с VIP 4 и нагоре, за да се възползват от еквивалентни на VIP 9 такси за спот търговия, ще приключи.
 • Стандартният режим на препоръка и партньорската програма ще разпределят комисионни за реферали само от спот сделки на поканените, когато поканените са VIP 2 или по-ниско ниво. Поканените от VIP 3 и по-високо ниво също ще спрат да получават отстъпки за реферали.
Структура на таксите за спот търговия на Binance:
Структура на таксите за спот търговия на Binance
VIP нива и изисквания
Предишни такси за спот търговия
Нови такси за спот търговия
Ниво *
30-дневен обем на спот търговия (еквивалент в BUSD)
и/или
Редовен потребител
< 1 000 000
или
≥ 0
0,1000% / 0,1000%
0,1000% / 0,1000%
0,0750% / 0,0750%
VIP 1
≥ 1 000 000
и
≥ 25
0,0900% / 0,1000%
0,0900% / 0,1000%
0,0675% / 0,0750%
VIP 2
≥ 5 000 000
и
≥ 100
0,0800% / 0,1000%
0,0800% / 0,1000%
0,0600% / 0,0750%
VIP 3
≥ 20 000 000
и
≥ 250
0,0700% / 0,1000%
0,0420% / 0,0600%
0,0315% / 0,0450%
VIP 4
≥ 100 000 000
и
≥ 500
0,0700% / 0,0900%
0,0420% / 0,0540%
0,0315% / 0,0405%
VIP 5
≥ 150 000 000
и
≥ 1000
0,0600% / 0,0800%
0,0360% / 0,0480%
0,0270% / 0,0360%
VIP 6
≥ 400 000 000
и
≥ 1750
0,0500% / 0,0700%
0,0300% / 0,0420%
0,0225% / 0,0315%
VIP 7
≥ 800 000 000
и
≥ 3000
0,0400% / 0,0600%
0,0240% / 0,0360%
0,0180% / 0,0270%
VIP 8
≥ 2 000 000 000
и
≥ 4500
0,0300% / 0,0500%
0,0180% / 0,0300%
0,0135% / 0,0225%
VIP 9
≥ 4 000 000 000
и
≥ 5500
0,0200% / 0,0400%
0,0120% / 0,0240%
0,0090% / 0,0180%
* Посетете Структура на таксите според VIP или Потребителски център, за да проверите вашето текущо VIP ниво.
Бележки: Комисионите и отстъпките за реферали и партньорите може да бъдат повлияни в зависимост от VIP нивата на поканените. Ако акаунтите на поканените имат VIP ниво 2 или по-ниско, рефериращите ще продължат да получават комисиони за реферали. Реферирането между основната сметка и подсметките на Binance Link следва същите правила.
Примери:
 • Ако потребител с VIP 7 покани потребител с VIP 2 или по-ниско ниво, рефериращият ще получи комисиони за реферали от спот сделки на поканения.
 • Ако акаунтът на поканения е надстроен до VIP 3 или по-високо, рефериращият няма да получава комисиони за реферали от спот сделки на поканения и ще възобнови получаването на комисиони за реферали само когато акаунтът на поканения бъде понижен до VIP 2 или по-ниско ниво.
За повече информация:
Общи условия:
 • Всички потребители трябва да завършат KYC, за да отговарят на условията за VIP програмата на Binance.
 • Ако потребители с по-ниски VIP нива надстроят до VIP 3 или по-високо ниво въз основа на техния последен 30-дневен обем на спот търговия и отговарят на изискванията за държане на BNB през периода на промоцията, те ще отговарят на условията за надстройка на програмата автоматично на следващия ден от надстройката на VIP нивото.
 • Надстройката се отнася само за таксите за спот търговия на потребителите. Отговарящите на условията потребители ще започнат да се възползват от новите такси за спот търговия по всяко време между 29.06.2023 г. 02:00 ч. (UTC) и 29.06.2023 г. 06:00 ч. (UTC), което ще бъде отразено в действителната такса за търговия на потребителите.
 • VIP нивото на потребителя ще се определя от обема на спот търговия през последните 30 дни на потребителя и притежанията в BNB. След като бъде коригирано, новото VIP ниво и съответните предимства ще бъдат валидни за 30 дни.
 • Потребители, които вече са участвали във VIP програмата за покани, имат право да участват в тази промоция.
 • Продуктите и услугите на Binance може да бъдат ограничени в определени юрисдикции или региони или за определени потребители, в зависимост от законовите и регулаторни изисквания. Binance си запазва правото да променя, модифицира или налага допълнителни ограничения по отношение на достъпа и използването на продуктите и услугите на Binance от време на време по свое усмотрение по всяко време без уведомление. 
 • Binance си запазва правото да анулира или изменя VIP програмата на Binance, стандартните реферални програми и партньорските програми или техните правила по свое усмотрение.
 • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
31.05.2023 г.
Открийте ни в 
Забележка: Това съобщение беше актуализирано на 15.06.2023 г., за да актуализира времето на влизане в сила на съответните промени. Вижте тук за повече информация.
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.
Предупреждение за риск: Цените на дигиталните активи са обект на висок пазарен риск и волатилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Минали резултати не са надежден показател за бъдещите такива. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.