Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни дейности
Автоматично инвестиране добавя MAGIC: Завършете тест, за да получите безплатен пробен план за Автоматично инвестиране в MAGIC и се абонирайте за Автоматично инвестиране, за да спечелите дял от токен ваучери на стойност 16 BNB

Автоматично инвестиране добавя MAGIC: Завършете тест, за да получите безплатен пробен план за Автоматично инвестиране в MAGIC и се абонирайте за Автоматично инвестиране, за да спечелите дял от токен ваучери на стойност 16 BNB

2023-06-06 07:00

Това е генерално съобщение. Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични във вашия регион. 

Период на промоцията: 05.06.2023 г. 12:00 ч. (UTC) до 18.06.2023 г. ч. 23:59 (UTC)

За да отпразнува пускането на MAGIC в Автоматично инвестиране, Binance стартира тест за Автоматично инвестиране за MAGIC на 05.06.2023 г. в 12:00 ч. (UTC), където потребителите могат да получат знания за усредняването на разходите в долари (DCA), Автоматично инвестиране и MAGIC. Първите 60 000 нови потребители на Автоматично инвестиране, които успешно завършат теста по време на периода на промоцията, ще имат право да получат всеки по един безплатен месечен план за Автоматично инвестиране в MAGIC за следващите пет месеца.

В допълнение, потребителите, които се абонират за Автоматично инвестиране с минимална сума от най-малко еквивалента на 50 USDT след завършване на теста, ще имат право да споделят 16 BNB във ваучери за токени. Всички отговарящи на условията участници ще бъдат класирани според тяхната обща отговаряща на условията сума на абонамента по време на Промоционалния период и Топ 100-те отговарящите на условията потребители ще се класират за награди, съгласно структурата на наградите по-долу. 

Структура на наградите:

Класация въз основа на общата допустима сума на абонамента

Награда за отговарящ на условията потребител в токен ваучер

1-во място

2,25 BNB

2-ро - 5-о място

1 BNB

6-о - 10-о място

0,5 BNB

11-о - 50-о място

0,1 BNB

51-во – 100-но място

0,065 BNB

[Щракнете тук, за да се присъедините към промоцията]

Как да започнете:

 • Стъпка 1: Щракнете върху бутона [Стартиране на тест] в горната част на страницата на промоцията.

 • Стъпка 2: Отворете теста и прочетете наличните ресурси за DCA, Автоматично инвестиране и MAGIC.

 • Стъпка 3: Отговорете правилно на всички въпроси в теста. Потребителите могат да опитат да решат теста отново, ако не са отговорили правилно на всички въпроси. След теста се абонирайте за Автоматично инвестиране 

 • Стъпка 4: Квалифицираните потребители ще получат автоматично своите месечни планове за Автоматично инвестиране в MAGIC до 02.07.2023 г. 23:59 ч. (UTC).

Моля обърнете внимание: 

 • Безплатният месечен план за Автоматично инвестиране в MAGIC функционира като пробен план, който позволява на потребителите да изпробват различните функции на Автоматично инвестиране, налични в техния регион, без да се налага да покриват никакви разходи през първите пет месеца.

 • Всеки отговарящ на условията потребител ще получи месечен план за Автоматично инвестиране в MAGIC на стойност 1 USDT. Тази сума от 1 USDT ще бъде разделена поравно за период от пет месеца за закупуване на MAGIC чрез месечния план на Автоматично инвестиране (т.е. 0,2 USDT на вноска).

 • Потребителите не могат да редактират, поставят на пауза или анулират месечния план за Автоматично инвестиране в MAGIC до края на петмесечния период. 

 • Тези, които не се откажат от месечния план на за Автоматично инвестиране в MAGIC след края на петмесечния период, ще продължат да купуват MAGIC чрез месечния план, където 0,2 USDT ще бъдат автоматично приспаднати от техните стейбълкойн баланси в спот портфейлите им всеки месец.

Правила и условия:

 • Всички потребители на Автоматично инвестиране ще отговарят на условията за награди в тази промоция, но новите потребители на Автоматично инвестиране ще имат приоритет за пробния план на Автоматично инвестиране в MAGIC. 

 • Потребителите трябва да завършат верификацията на акаунта си, за да участват успешно в промоцията.

 • Потребителите трябва да отговорят правилно на всички въпроси в теста, за да се класират за награди. Потребителите могат да опитат да решат теста няколко пъти, докато отговорят правилно на всички въпроси.

 • Наградите са на принципа „първият по време е първи по право“. Всеки от максимум 60 000 отговарящи на условията участници ще получи месечен план за Автоматично инвестиране в MAGIC, който ще продължи минимум пет месеца. 

 • Наградите ще бъдат раздадени до 02.07.2023 г. Потребителите ще могат да влязат и да осребрят ваучерите си чрез Акаунт > Център за награди.

 • Срокът на валидност на ваучера е 14 дни от деня на раздаване. Научете как да осребрите ваучер.

 • Покупките на Автоматично инвестиране могат да бъдат извършени с помощта на единичния план за Автоматично инвестиране, плана за Автоматично инвестиране за портфолио или плана за Автоматично инвестиране, свързан с индекс.

 • Покупките чрез план за автоматично инвестиране могат да бъдат финансирани или от спот портфейл, или от гъвкави продукти Simple Earn.

 • Незаконно групово регистрираните акаунти и подсметки няма да отговарят на условията за участие или получаване на награди.

 • Binance си запазва правото да дисквалифицира незабавно всички участници, показващи признаци на измамно поведение.

 • Binance си запазва правото по всяко време по своя собствена и абсолютна преценка да определя и/или изменя или променя тези промоционални условия без предварително уведомление, включително, но не само отмяна, удължаване, прекратяване или спиране на тази Промоция, условията и критериите за допустимост, избора и броят на победителите, както и времето на всяко действие, което трябва да се извърши, и всички участници са обвързани от тези изменения.

 • Допълнителни правила и условия на промоцията можете да намерите тук.

 • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.

Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.

Предупреждение за риск: Цените на дигиталните активи са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Предишни резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.