Binance Square
LIVE
LIVE
艾叔是个好哥哥
--2k views
##jasmy 一周前的计划,一周后20个点的收益,看得上吗? ---------------------------- 既然结构成立,就按照结构的思路去做,如图一之前计划所讲 不低于0.0048就做一笔向上的计划 压力前高,突破看图1的位置。 再次进场及配合供给区压力 突破还是回调在找位置 交易计划到了我在出

##jasmy

一周前的计划,一周后20个点的收益,看得上吗?

----------------------------

既然结构成立,就按照结构的思路去做,如图一之前计划所讲

不低于0.0048就做一笔向上的计划

压力前高,突破看图1的位置。

再次进场及配合供给区压力 突破还是回调在找位置

交易计划到了我在出

LIVE
艾叔是个好哥哥
--
#jasmy 楔形结构?
jasmy在没有跌破0.0044之前,多头的结构还是没有破坏的
-------------------------------
目前来说还是 之前箱体顶部的支撑,如图,红色的楔形下沿穿了,就不是震荡了,看一笔回调的思路。
 -------------------------------
短线就以结构来介入:

突破不低于0.048看向上一笔,压力在绿色区域
跌破0.48则思路偏SHORT

 -------------------------------
Отказ от отговорност: Включва мнения на трети страни. Това не е финансов съвет. Вижте Правилата и условията.
0
Отговори 2
Разгледайте съдържание за вас
Регистрирайте се сега за шанс да спечелите 100 USDT като награди!
или
Регистрирайте се като юридическо лице
или
Вход
Съответен създател

Разгледайте повече от Създателя на съдържание

--
【5.5日行情研报——跌了就等更低筹码,涨了比谁都能追高,你在割肉,我在进场,你要追涨,我在减仓,赌突破?抱歉突破回踩我在加回来。价格行为是有规律可循,一蹴而就的行情,只有YY的时候才有】 --------------------------------- 1. BTC 明天收周线,月线先向下插针收回,5.65就成为了阶段的支撑,必然是不能破,破了就进入真空,大的跌幅就能出现 周线明日收线高于6.25之上,则周线收阳,下周震荡横盘就是山寨的机会 日线连收三日阳线了,日线支撑同样以6.25防守 【昨日 以6.35 6.45两处压力做的回调预期】 15m级别 出现了背离 量价没跟上,现在1h级别同样开始有了 ,这种情况只要不是起量,就要做好回调的准备 压力: 6.45 6.58 6.65 【刚收线 依然可以背靠6.45做,这个位置已经失效,同步过来晚了】 支撑: 6.25 6.15 6.05 2.ETH 以太 3125 3150 两处都到了 下方只要 回调不破2960 就还是看涨结构 配合大饼做吧 压力 3150 3250 3350 支撑 3050 2960 【目标到了都是容许 回踩回调的 多空 就是目标位做短暂回调 由小到大,多就是回踩支撑区做,没必要去猜 这里看涨 看跌 讲大级别趋势,回调,讲日线看涨,日内目标到压力了看回踩,所以你问我趋势,我说的未必就是你参与的周期,交易不是多空,清楚的明白你要做哪一段行情,才知道怎么做】 3.山寨 做好板块布局,不要押注一个币,一个板块 如果你不是一名老韭菜,就不要押注一个,山寨季真的来的话,你会焦虑的,频繁换车拿不住是大忌 所以板块的布局,很重要 热点,基础设施类的是必须有的 好币很多 不懂板块布局,把币安去年到几年上的新币赛选一遍
--

Последни новини

Вижте повече
Карта на сайта
Cookie Preferences
Правила и условия на платформата