Binance Square
LIVE
LIVE
Trading Insight
--1.8k views
BCH các sếp chủ động kéo slhv Chốt tuỳ mồm nhá. Lát e lên entry BTC cho tối nay Các sếp nhớ xem thông báo nhé

BCH các sếp chủ động kéo slhv

Chốt tuỳ mồm nhá.

Lát e lên entry BTC cho tối nay

Các sếp nhớ xem thông báo nhé

LIVE
Trading Insight
--
Мечи
BCH Sell lại Cross X10-X30
Entry zone : 282-292( Rải vốn quanh entry )
TP 275-270-250-230
SL 305
Phân bổ vốn theo tài khoản cá nhân
Tín hiệu tham khảo.
Chia vùng DCA hợp lý nhé cả nhà.
Chúc các sếp ngày mới thuận lợi
#tradinginsight
Отказ от отговорност: Включва мнения на трети страни. Това не е финансов съвет. Вижте Правилата и условията.
0
Отговори 4
Съответен създател
LIVE
@Trading_Insight_DN

Разгледайте повече от Създателя на съдържание

--

Последни новини

Вижте повече
Карта на сайта
Cookie Preferences
Правила и условия на платформата