Binance Square
LIVE
LIVE
幣安合約
--1.7k views
🛠️幣安合約持倉限制工具透過設定不同槓桿的最大持倉量來確保系統穩定性和安全性。現在不再需要繁瑣的申請或審批過程就能調整您的持倉限制。只需到持倉限制頁面,您就可以手動增加或調整您的限制。 了解更多:https://www.binance.com/zh-TC/futures/position/adjustment

🛠️幣安合約持倉限制工具透過設定不同槓桿的最大持倉量來確保系統穩定性和安全性。現在不再需要繁瑣的申請或審批過程就能調整您的持倉限制。只需到持倉限制頁面,您就可以手動增加或調整您的限制。

了解更多:https://www.binance.com/zh-TC/futures/position/adjustment

Отказ от отговорност: Включва мнения на трети страни. Това не е финансов съвет. Вижте Правилата и условията.
0
Съответен създател
LIVE
@Square-Creator-460681419

Разгледайте повече от Създателя на съдържание

--

Последни новини

Вижте повече
Карта на сайта
Cookie Preferences
Правила и условия на платформата