Binance Square
LIVE
LIVE
张无忌wepoets
--1.2k views
分享一个币安小程序,bytetopup,消费好帮手 币圈出金很容易收到黑钱,万一封卡就太麻烦了。 出金的目的不在乎就是消费。目前两种方式。 一是加密货币信用卡,二是直接换成预付费卡。 京东购物卡,美通卡,加油卡,盒马,星巴克,应有尽有。 比对了世面上大部分加密货币购物网站,bytetopup是最便宜的。 我已经在这里买了几年东西,一直很靠谱。 自己用不完,还可以朋友圈转给亲友,直接换成现金,完美。 找到小程序的方法,币安app主页下拉,在小程序中搜索:byte topup

分享一个币安小程序,bytetopup,消费好帮手

币圈出金很容易收到黑钱,万一封卡就太麻烦了。

出金的目的不在乎就是消费。目前两种方式。

一是加密货币信用卡,二是直接换成预付费卡。

京东购物卡,美通卡,加油卡,盒马,星巴克,应有尽有。

比对了世面上大部分加密货币购物网站,bytetopup是最便宜的。

我已经在这里买了几年东西,一直很靠谱。

自己用不完,还可以朋友圈转给亲友,直接换成现金,完美。

找到小程序的方法,币安app主页下拉,在小程序中搜索:byte topup

Отказ от отговорност: Включва мнения на трети страни. Това не е финансов съвет. Вижте Правилата и условията.
0
Отговори 8
Котировка 1
Разгледайте съдържание за вас
Регистрирайте се сега за шанс да спечелите 100 USDT като награди!
или
Регистрирайте се като юридическо лице
или
Вход
Съответен създател

Разгледайте повече от Създателя на съдържание

期权基本常识入门,第一弹 今天开始,科普期权交易的基础知识。各大交易所应该感谢我吧,免费做投教,哈哈。 先谈谈期权的四个交易方向。 Options,期权,一种约定在未来时间以特定价格买入或卖出现货的权利。 因此,期权分为认购期权和认沽期权。 Call,认购期权,规定买入期权者在未来特定时间以特定价格买入现货。 认购期权包含两个交易方向: Long call,买入认购 Short call,卖出认购 Put,认沽期权,规定买入期权者在未来特定时间以特定价格卖出现货。 认沽期权包含两个交易方向: Long put,买入认沽 Short put,卖出认沽 举例说明, 以太坊 Long- 20240419- 3600-call 上面这个期权的意思就是,2024年4月19日到期的eth认购期权,行权价3600刀。 如果你买入这张期权,到期时选择行权,则可以用3600刀的价格买入姨太,假如它此时涨到3700,你就赚了。假如它此时跌到3500刀,无利可图,你也可以不行权,只损失买入期权的权利金。 如果你卖出这张期权,则你承诺期权到期时会如约卖出3600元价格的姨太,无论那时姨太价格多少,只要有人拿着期权向你行权,你就要履约。作为回报,你可以得到期权权利金。 所以,买方支付权利金,得到一个承诺。卖方许诺一个承诺,得到权利金,期权交易达成。 为了保证履约,我们还会让卖方缴纳一定的保证金。 现实中,买方很多是为了安全以小博大,用期权杠杆来赌单边涨跌。卖方很多是为了对冲现货风险和对冲套利。 各取所需,各得其所,这才是金融市场的魅力。 目前,比特币和以太坊期权已经比较成熟,大家可以一起来交易。 下期讲讲希腊字母对交易的影响。 更多 #对冲交易 知识,欢迎关注 #冰火岛 $BTC $ETH
--

Последни новини

Вижте повече
Карта на сайта
Cookie Preferences
Правила и условия на платформата