Игри / IGO
Разгледайте
Статистика
Мистериозни кутии
Създай
placeholder
USD
Подробности
Цена при емитиране
20 BUSD
Издадено количество
18,000
Дата на издаване
2021-08-13
Създател
BigTimeStudios
Мрежа
BSC
Адрес на договора
0xbE63...4e30
Описание
За изпълнителя
The Paradox Forge
1

Paradox Forge #2

Продадено за
4.39 BUSD
Оферти
Няма данни
Дейност
Няма данни
Съдържание на серията
Gold VIP Access Pass
Емисионна сума
3
Вероятност
0.01%
Silver VIP Access Pass
Емисионна сума
6
Вероятност
0.03%
Jade VIP Access Pass
Емисионна сума
9
Вероятност
0.05%
Paradox Forge #1
Емисионна сума
456
Вероятност
2.53%
Paradox Forge #2
Емисионна сума
2,157
Вероятност
11.98%
Paradox Forge #3
Емисионна сума
2,157
Вероятност
11.98%
Paradox Forge #4
Емисионна сума
4,404
Вероятност
24.46%
Paradox Forge #5
Емисионна сума
4,404
Вероятност
24.46%
Paradox Forge #6
Емисионна сума
4,404
Вероятност
24.46%