Игри / IGO
Разгледайте
Статистика
Мистериозни кутии
Създай
placeholder
USD
Подробности
Описание
За изпълнителя
Binance KYC Mystery Box-Ⅸ
0

Binance KYC Mystery Box-Ⅸ

Моля, обърнете внимание, че този NFT не може да бъде листван за търговия.
Оферти
Няма данни
Съдържание на серията
Moonitors #1
Емисионна сума
600,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #2
Емисионна сума
600,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #3
Емисионна сума
600,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #4
Емисионна сума
600,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #5
Емисионна сума
600,000
Вероятност
20.00%