IGO
Колекции
NFT-Fi
/
Подробности
Цена при емитиране
0.08 BNB
Издадено количество
15,170
Дата на издаване
2021-08-26
Създател
Anonymous-User-547b8
Мрежа
BNB Chain
Адрес на договора
0xdB3a...7581
Такса за роялти
1%
Такса за платформа
1%
Описание
За изпълнителя
Maye Musk Mystery Box
0
Опресняване на метаданните
Подаване на сигнал
Изтриване

Diamond Box

Последна цена
79.9 BUSD
Оферти
Няма данни
Дейност
Няма данни
Съдържание на серията
SSR Kiss-up Dog
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2010
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2011
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2012
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2013
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2014
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2015
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2016
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2017
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2018
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2019
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2020
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2021
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2022
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2023
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2024
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2025
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2027
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2026
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2028
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
Maye Musk Mystery Box-2029
Емисионна сума
1
Вероятност
<0.01%
R Kiss-up Dog-01
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-02
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-03
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-04
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-05
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-06
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-07
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-08
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-09
Емисионна сума
15
Вероятност
0.09%
R Kiss-up Dog-10
Емисионна сума
14
Вероятност
0.09%
Diamond Box
Емисионна сума
15,000
Вероятност
98.87%