IGO
Колекции
NFT-Fi
/
Подробности
Описание
За изпълнителя
Binance KYC Mystery Box
0
Опресняване на метаданните
Подаване на сигнал
Изтриване

Binance KYC Mystery Box

Моля, обърнете внимание, че този NFT не може да бъде листван за търговия.
Оферти
Няма данни
Съдържание на серията
Moonitors #1
Емисионна сума
1,000,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #2
Емисионна сума
1,000,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #3
Емисионна сума
1,000,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #4
Емисионна сума
1,000,000
Вероятност
20.00%
Moonitors #5
Емисионна сума
1,000,000
Вероятност
20.00%