Крипто заеми
Вземете назаем за спот / маржин / фючърсна търговия или залог, за да спечелите висок APY.
Изплатете по всяко време
Ставки за VIP ниво
Без такса за транзакция
Заем за стейкинг с ниски лихви
Частична ликвидация
Сумата е твърде малка? Опитайте VIP заем
Сумата е твърде малка? Опитайте VIP заем
Заемане
Всички поръчки
Искам да взема назаем
  Размер на обезпечението
   Първоначален З/С
   NaN%
   Маржин кол
   NaN%
   З/С за ликвидация
   NaN%
   Срок на заема
   Без лихва за предсрочно погасяване
   7 дни
   14 дни
   30 дни
   90 дни
   180 дни
   Първоначален LTV (съотношение заем/стойност)
   NaN%
   Първоначален З/С NaN%
   Маржин кол NaN%
   З/С за ликвидация NaN%
   Цена на ликвидацията(/)
   -
   Когато LTV достигне NaN%
   Почасови и дневни лихвени проценти
   - / -
   Обща сума на лихвата
   -
   Сума за погасяване
   -
   Влезте, за да проверите отстъпката за лихви.
   Лихва
   Часови лихвен процент
   -
   Дневен лихвен процент
   -
   Обща сума на лихвата
   -
   Сума за погасяване
   -
   Влезте, за да проверите отстъпката за лихви.
   Създайте искане за заем.
   Обезпечението е прехвърлено от спот акаунта и заемът е получен в спот акаунта.
   Изплатете по всяко време.
   Получавайте обезпечение в спот акаунта
   Изплатете по всяко време
   Ставки за VIP ниво
   Без такса за транзакция
   Заем за стейкинг с ниски лихви
   Частична ликвидация
   FAQ
   В1. Какви условия трябва да изпълнява потребителят, за да вземе заем по Binance Loan?
   О1. Докато си регистриран потребител на Binance, можеш да вземаш заеми по Binance Loan.
   В2. Каква криптовалута могат да вземат назаем потребителите по Binance Loan?
   О2. Binance Loan поддържа заемането на няколко криптовалути, включително BUSD и USDT. Можеш да разгледаш страницата за вземане на заеми в Binance Loan за повече информация.
   В3. Каква криптовалута могат да използват потребителите като обезпечения?
   О3. Binance Loan поддържа използването на няколко криптовалути като обезпечение, включително BTC и ETH. Можеш да разгледаш страницата за вземане на заеми в Binance Loan за повече информация.
   В4. Колко дълги са сроковете за заема за Binance Loan?
   А4. Предлагат се срокове за заеми от 7, 14, 30, 90 и 180 дни. Винаги можеш да погасиш предварително, а лихвата се изчислява въз основа на дните на вземането на заема.
   В5. Как се изчислява лихвата?
   А5. Лихвата се изчислява на всеки час и по-малко от един час се изчислява като един час. Лихвеният процент се определя от часа, в който правиш заема.
   В6. Как погасявам лихвата и главницата?
   О6. Трябва да ги погасиш ръчно на страницата за поръчки. Трябва да погасиш лихвата преди главницата.
   В7. Мога ли да направя пълно погасяване преди датата на падежа?
   A7. Винаги можеш да погасиш предварително, а лихвата се изчислява въз основа на часовете на вземането на заема.
   В8. Какво е З/С?
   О8. З/С е стойността на твоя заем до стойността на обезпечението ти. Използваната тук цена е цена на индекс. Различните криптовалути на обезпечение имат различни първоначални З/С, което означава, че когато използваш различни криптовалути като обезпечение на една и съща стойност, заемът, който правиш, също е на различна стойност.
   В9. Какво се случва, когато моят З/С е твърде висок?
   О9. Ако вашият LTV е по-висок от LTV за маржин кол, ние ще ви информираме да добавите още обезпечение или да погасите заема си. Ако LTV е по-висок от LTV за ликвидация, позициите ви ще бъдат частично ликвидирани (~50%) всеки път. Ликвидацията спира при достигане на първоначалния LTV. Когато оставащия баланс по заема е на стойност ≤200 USD, позицията ви ще бъде напълно ликвидирана. Моля, имайте предвид, че при екстремни пазарни условия позициите ви все още могат да бъдат напълно ликвидирани.
   В10. Как мога да коригирам обезпечението си?
   О10. Можеш да коригираш обезпечението си на страницата за поръчки. Винаги можеш да добавиш още обезпечение и когато твоят З/С е по-нисък от първоначалния З/С, можеш да премахнеш и някои от своите обезпечения.
   В11. Какво се случва, ако просроча погасяването на кредита си?
   A11. Даваме продължителност на просрочието от 72 часа (за срок на заема 7 дни и 14 дни) или 168 часа (за срок на заема 30 дни, 90 дни и 180 дни), през които ще ти бъде наложено таксуване 3 пъти лихвата за час. Ако не погасиш след продължителността на просрочието, ние ще ликвидираме твоето обезпечение, за да погасим заема ти.
   В12. Мога ли да използвам криптовалутата, която вземам назаем, за да търгувам в маржове и фючърси? Мога ли да ги изтегля?
   О12. Да, можеш да търгуваш в Binance, като използваш заема, който правиш, стига да отговаряш на изискванията за използване на услугите. Да, можеш и да ги изтегляш.
   В13. Може ли обезпечението да се използва за стейкинг за генериране на печалба и за приспадане на лихви?
   О13. Да, обезпечението за стейкинга ще бъде заложено, за да генерира печалба, за да намали лихвата за съответната поръчка за заем, след като изберете обезпечението за стейкинг. За подробности, моля, вижте почасовата и дневна лихва „След залагане“ и общата сума на лихвата, показана на страницата.
   В14. Ще се колебае ли печалбата от стейкинг?
   О14. Да, печалбата от стейкинг ще се колебае и ще се коригира с течение на времето. Всички поръчки за заем, които участват в стейкинг, обаче ще бъдат изчислени въз основа на печалбата и лихвения процент, показани в момента на заемане.
   В15. Има ли риск, когато обезпечението се използва за стейкинг?
   О15. Да. Binance се стреми да предлага на своите потребители само най-добрите проекти за стейкинг. Binance не поема отговорност за каквито и да било загуби, възникнали поради проблеми със сигурността на договора по веригата на проекта. Моля, прочетете внимателно и приемете Договора за услугата за стейкинг на Binance преди да използвате заемите на Binance.
   В16. Мога ли да подновя поръчката си за заем?
   О16. Да. Без значение кой токен сте заели (напр. Bitcoin, Ethereum), можете да подновите поръчката за заем в рамките на 24 часа преди падежа. Подновяването не е приложимо за 180-дневни поръчки и поръчки за заем за стейкинг. Всяка поръчка за заем може да бъде подновена само веднъж.