Binance Live
Online Course For Beginners: Web3 & The Metaverse
2023-03-22 18:00
Join Binance Academy's online course for beginners. This course will provide a basic understanding of Web3, the metaverse, and how blockchain will support a more decentralized digital future. You can visit https://academy.binance.com/en/courses to take all the beginner courses now.
Отказ от отговорност: (1) Моля, имайте предвид, че вашият достъп до платформата Binance Live и нейното използване, независимо дали като зрител, или създател на съдържание, е предмет на нашите Условия за използване на Binance (https://www.binance.com/en/terms), Насоките за управление на общността (https://www.binance.com/en/support/faq/binance-feed-community-management-guidelines-ecb50ef2012f40b2a2c4f72eaa5b569f), и всякакви други условия и насоки, които може да издаваме и/или актуализираме от време на време. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, моля, не влизайте и не използвайте платформата Binance Live. (2) Съдържанието на платформата Binance Live може да включва информация, възгледи и мнения, изразени от трети страни. Такова съдържание ви се представя на база „както е“ само за общи информационни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Те също така не претендират да отразяват възгледите, коментарите или мненията на Binance; нито са одобрени от нас. Следователно ние не носим отговорност за каквито и да е грешки или пропуски или за резултатите, получени от използването на такава информация от ваша страна. (3) Не всички продукти и услуги на Binance (ако има такива) са налични във вашия регион. Цените на цифровите активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и има вероятност да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Съдържанието на тази платформа не трябва да се тълкува като финансов съвет.
Коментари на живо
Предаването на живо приключи. Благодаря за гледането!