Binance Live
How NFTs Drive Web 3 Transitions For Brands And Creators - With Vayner3's Avery Akkineni
2022-09-19 18:00
In this webinar, Avery Akkineni, president of Vayner3, will share how NFTs help brands and creators transition toward Web3. Vayner3 has worked with brands including GE, JPMorgan Chase, and PepsiCo on their Web3 initiatives. You can read about NFTs and Web 3 on Binance Academy here: https://bit.ly/3StAhiO https://bit.ly/3PSsklg 👨🏻‍🎓 Binance Academy - Blockchain and Crypto Explained Twitter: https://bit.ly/3uYHdI8 Facebook: https://bit.ly/3elaW7L Website: https://bit.ly/3v2CWDz
Отказ от отговорност: (1) Моля, имайте предвид, че вашият достъп до платформата Binance Live и нейното използване, независимо дали като зрител, или създател на съдържание, е предмет на нашите Условия за използване на Binance (https://www.binance.com/en/terms), Насоките за управление на общността (https://www.binance.com/en/support/faq/binance-feed-community-management-guidelines-ecb50ef2012f40b2a2c4f72eaa5b569f), и всякакви други условия и насоки, които може да издаваме и/или актуализираме от време на време. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, моля, не влизайте и не използвайте платформата Binance Live. (2) Съдържанието на платформата Binance Live може да включва информация, възгледи и мнения, изразени от трети страни. Такова съдържание ви се представя на база „както е“ само за общи информационни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Те също така не претендират да отразяват възгледите, коментарите или мненията на Binance; нито са одобрени от нас. Следователно ние не носим отговорност за каквито и да е грешки или пропуски или за резултатите, получени от използването на такава информация от ваша страна. (3) Не всички продукти и услуги на Binance (ако има такива) са налични във вашия регион. Цените на цифровите активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и има вероятност да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Съдържанието на тази платформа не трябва да се тълкува като финансов съвет.
Коментари на живо
Предаването на живо приключи. Благодаря за гледането!