Мрежово търгуване
BUSD бонус
New
English
USD
Правила за търговия
Правила за търговия
Ливъридж и маржин
* Броят на отворените условни поръчки (включително лимит за спиране, спиране на загуба на пазара и плаващо спиране) едновременно е ограничен до 10 на символ на потребител. Отворените условни поръчки са включени в максимално отворените поръчки.
Символ
Мин. сума на търгуване
Мин. цена на поръчка/мин. движение на цената
Ограничение на цената на лимитирана поръчка/съотношение на пода
Макс. пазарна поръчка/количество поръчка с лимит
Макс.кол. отворени поръчки
Праг на защита на цената
Мин. условна стойност
Такса за застрахователно уравняване
BTCUSDT Постоянен0.001 BTC
556.72 /0.01 USDT
5% / 5%
100 /1000 BTC
2005%5 USDT0.60%
ETHUSDT Постоянен0.001 ETH
39.86 /0.01 USDT
5% / 5%
1000 /10000 ETH
2005%5 USDT1.00%
BCHUSDT Постоянен0.001 BCH
13.93 /0.01 USDT
5% / 5%
850 /10000 BCH
2005%5 USDT1.00%
XRPUSDT Постоянен0.1 XRP
0.0143 /0.0001 USDT
5% / 5%
500000 /1000000 XRP
2005%5 USDT1.00%
EOSUSDT Постоянен0.1 EOS
0.111 /0.001 USDT
10% / 10%
120000 /1000000 EOS
2005%5 USDT1.00%
LTCUSDT Постоянен0.001 LTC
3.61 /0.01 USDT
5% / 5%
3000 /10000 LTC
2005%5 USDT1.00%
TRXUSDT Постоянен1 TRX
0.00132 /0.00001 USDT
5% / 5%
5000000 /10000000 TRX
2005%5 USDT1.00%
ETCUSDT Постоянен0.01 ETC
1.051 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /100000 ETC
2005%5 USDT1.00%
LINKUSDT Постоянен0.01 LINK
0.464 /0.001 USDT
5% / 5%
20000 /100000 LINK
2005%5 USDT1.00%
XLMUSDT Постоянен1 XLM
0.00648 /0.00001 USDT
5% / 5%
1000000 /10000000 XLM
2005%5 USDT1.00%
ADAUSDT Постоянен1 ADA
0.01740 /0.00010 USDT
5% / 5%
200000 /2000000 ADA
2005%5 USDT1.00%
XMRUSDT Постоянен0.001 XMR
4.36 /0.01 USDT
5% / 5%
2000 /10000 XMR
2005%5 USDT1.00%
DASHUSDT Постоянен0.001 DASH
3.82 /0.01 USDT
10% / 10%
3000 /10000 DASH
2005%5 USDT1.50%
ZECUSDT Постоянен0.001 ZEC
2.85 /0.01 USDT
10% / 10%
5000 /10000 ZEC
2005%5 USDT1.50%
XTZUSDT Постоянен0.1 XTZ
0.064 /0.001 USDT
5% / 5%
100000 /1000000 XTZ
2005%5 USDT1.00%
BNBUSDT Постоянен0.01 BNB
6.600 /0.010 USDT
5% / 5%
1500 /100000 BNB
2005%5 USDT1.00%
ATOMUSDT Постоянен0.01 ATOM
0.251 /0.001 USDT
5% / 5%
20000 /100000 ATOM
2005%5 USDT1.50%
ONTUSDT Постоянен0.1 ONT
0.0241 /0.0001 USDT
10% / 10%
250000 /1000000 ONT
2005%5 USDT1.50%
IOTAUSDT Постоянен0.1 IOTA
0.0205 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 IOTA
2005%5 USDT1.50%
BATUSDT Постоянен0.1 BAT
0.0134 /0.0001 USDT
10% / 10%
600000 /1000000 BAT
2005%5 USDT1.50%
VETUSDT Постоянен1 VET
0.002080 /0.000010 USDT
5% / 5%
2500000 /10000000 VET
2005%5 USDT1.50%
NEOUSDT Постоянен0.01 NEO
1.093 /0.001 USDT
5% / 5%
10000 /100000 NEO
2005%5 USDT1.50%
QTUMUSDT Постоянен0.1 QTUM
0.246 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /500000 QTUM
2005%5 USDT1.50%
IOSTUSDT Постоянен1 IOST
0.000587 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 IOST
2005%5 USDT1.50%
THETAUSDT Постоянен0.1 THETA
0.1070 /0.0010 USDT
5% / 5%
100000 /1000000 THETA
2005%5 USDT1.50%
ALGOUSDT Постоянен0.1 ALGO
0.0141 /0.0001 USDT
5% / 5%
500000 /1000000 ALGO
2005%5 USDT1.50%
ZILUSDT Постоянен1 ZIL
0.00219 /0.00001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 ZIL
2005%5 USDT1.50%
KNCUSDT Постоянен1 KNC
0.03200 /0.00100 USDT
10% / 10%
300000 /5000000 KNC
2005%5 USDT1.50%
ZRXUSDT Постоянен0.1 ZRX
0.0179 /0.0001 USDT
10% / 10%
500000 /1000000 ZRX
2005%5 USDT1.50%
COMPUSDT Постоянен0.001 COMP
8 /0.01 USDT
5% / 5%
1000 /10000 COMP
2005%5 USDT1.50%
OMGUSDT Постоянен0.1 OMG
0.1055 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 OMG
2005%5 USDT1.50%
DOGEUSDT Постоянен1 DOGE
0.002440 /0.000010 USDT
5% / 5%
2500000 /10000000 DOGE
2005%5 USDT1.50%
SXPUSDT Постоянен0.1 SXP
0.0454 /0.0001 USDT
10% / 10%
10000 /1000000 SXP
2005%5 USDT1.50%
KAVAUSDT Постоянен0.1 KAVA
0.0593 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 KAVA
2005%5 USDT1.50%
BANDUSDT Постоянен0.1 BAND
0.1647 /0.0001 USDT
10% / 10%
80000 /1000000 BAND
2005%5 USDT1.50%
RLCUSDT Постоянен0.1 RLC
0.1029 /0.0001 USDT
10% / 10%
17500 /1000000 RLC
2005%5 USDT1.50%
WAVESUSDT Постоянен0.1 WAVES
0.3420 /0.0010 USDT
10% / 10%
16000 /1000000 WAVES
2005%5 USDT1.50%
MKRUSDT Постоянен0.001 MKR
50 /0.10 USDT
10% / 10%
100 /10000 MKR
2005%5 USDT1.50%
SNXUSDT Постоянен0.1 SNX
0.164 /0.001 USDT
10% / 10%
40000 /1000000 SNX
2005%5 USDT1.50%
DOTUSDT Постоянен0.1 DOT
0.373 /0.001 USDT
5% / 5%
15000 /1000000 DOT
2005%5 USDT1.00%
DEFIUSDT Постоянен0.001 DEFI
33.8 /0.1 USDT
10% / 10%
200 /10000 DEFI
2005%5 USDT1.50%
YFIUSDT Постоянен0.001 YFI
667 /1 USDT
10% / 10%
20 /500 YFI
2005%5 USDT1.50%
BALUSDT Постоянен0.1 BAL
0.630 /0.001 USDT
10% / 10%
20000 /1000000 BAL
2005%5 USDT1.50%
CRVUSDT Постоянен0.1 CRV
0.031 /0.001 USDT
10% / 10%
300000 /1000000 CRV
2005%5 USDT1.50%
TRBUSDT Постоянен0.1 TRB
1.230 /0.010 USDT
10% / 10%
10000 /1000000 TRB
2005%5 USDT1.50%
YFIIUSDT Постоянен0.001 YFII
31.1 /0.1 USDT
10% / 10%
50 /500 YFII
2005%5 USDT1.50%
RUNEUSDT Постоянен1 RUNE
0.1720 /0.0010 USDT
10% / 10%
50000 /10000000 RUNE
2005%5 USDT1.50%
SUSHIUSDT Постоянен1 SUSHI
0.1430 /0.0010 USDT
5% / 5%
25000 /10000000 SUSHI
2005%5 USDT1.50%
SRMUSDT Постоянен1 SRM
0.0920 /0.0010 USDT
10% / 10%
10000 /10000000 SRM
2005%5 USDT1.50%
BZRXUSDT Постоянен1 BZRX
0.0079 /0.0001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 BZRX
2005%5 USDT1.50%
EGLDUSDT Постоянен0.1 EGLD
1.770 /0.010 USDT
10% / 10%
2000 /1000000 EGLD
2005%5 USDT1.50%
SOLUSDT Постоянен1 SOL
0.4130 /0.0010 USDT
5% / 5%
4000 /1000000 SOL
2005%5 USDT1.50%
ICXUSDT Постоянен1 ICX
0.0234 /0.0001 USDT
10% / 10%
300000 /10000000 ICX
2005%5 USDT1.50%
STORJUSDT Постоянен1 STORJ
0.0190 /0.0001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 STORJ
2005%5 USDT1.50%
BLZUSDT Постоянен1 BLZ
0.00360 /0.00001 USDT
10% / 10%
200000 /10000000 BLZ
2005%5 USDT1.50%
UNIUSDT Постоянен1 UNI
0.3730 /0.0010 USDT
5% / 5%
25000 /10000000 UNI
2005%5 USDT1.50%
AVAXUSDT Постоянен1 AVAX
0.3480 /0.0010 USDT
10% / 10%
5000 /100000 AVAX
2005%5 USDT1.50%
FTMUSDT Постоянен1 FTM
0.007660 /0.000010 USDT
10% / 10%
250000 /10000000 FTM
2005%5 USDT1.50%
HNTUSDT Постоянен1 HNT
0.1660 /0.0010 USDT
10% / 10%
30000 /10000000 HNT
2005%5 USDT1.50%
ENJUSDT Постоянен1 ENJ
0.02250 /0.00010 USDT
10% / 10%
100000 /10000000 ENJ
2005%5 USDT1.50%
FLMUSDT Постоянен1 FLM
0.0096 /0.0001 USDT
10% / 10%
400000 /1000000 FLM
2005%5 USDT1.50%
TOMOUSDT Постоянен1 TOMO
0.0250 /0.0001 USDT
10% / 10%
110000 /10000000 TOMO
2005%5 USDT1.50%
RENUSDT Постоянен1 REN
0.00878 /0.00001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 REN
2005%5 USDT1.50%
KSMUSDT Постоянен0.1 KSM
4.060 /0.010 USDT
10% / 10%
1000 /1000000 KSM
2005%5 USDT1.50%
NEARUSDT Постоянен1 NEAR
0.0477 /0.0001 USDT
10% / 10%
12000 /10000000 NEAR
2005%5 USDT1.50%
AAVEUSDT Постоянен0.1 AAVE
4.340 /0.010 USDT
5% / 5%
1250 /1000000 AAVE
2005%5 USDT1.50%
FILUSDT Постоянен0.1 FIL
1.381 /0.001 USDT
10% / 10%
7500 /10000000 FIL
2005%5 USDT1.50%
RSRUSDT Постоянен1 RSR
0.000778 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 RSR
2005%5 USDT1.50%
LRCUSDT Постоянен1 LRC
0.00512 /0.00001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 LRC
2005%5 USDT1.50%
MATICUSDT Постоянен1 MATIC
0.00960 /0.00010 USDT
5% / 5%
500000 /10000000 MATIC
2005%5 USDT1.50%
OCEANUSDT Постоянен1 OCEAN
0.01379 /0.00001 USDT
10% / 10%
400000 /10000000 OCEAN
2005%5 USDT1.50%
CVCUSDT Постоянен1 CVC
0.00517 /0.00001 USDT
10% / 10%
200000 /10000000 CVC
2005%5 USDT1.50%
BELUSDT Постоянен1 BEL
0.03610 /0.00010 USDT
10% / 10%
40000 /10000000 BEL
2005%5 USDT1.50%
CTKUSDT Постоянен1 CTK
0.02600 /0.00100 USDT
10% / 10%
150000 /10000000 CTK
2005%5 USDT1.50%
AXSUSDT Постоянен1 AXS
0.08000 /0.01000 USDT
10% / 10%
8000 /10000000 AXS
2005%5 USDT1.50%
ALPHAUSDT Постоянен1 ALPHA
0.01760 /0.00010 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 ALPHA
2005%5 USDT1.50%
ZENUSDT Постоянен0.1 ZEN
1.437 /0.001 USDT
10% / 10%
4000 /1000000 ZEN
2005%5 USDT1.50%
SKLUSDT Постоянен1 SKL
0.00544 /0.00001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 SKL
2005%5 USDT1.50%
GRTUSDT Постоянен1 GRT
0.01398 /0.00001 USDT
5% / 5%
150000 /1000000 GRT
2005%5 USDT1.50%
1INCHUSDT Постоянен1 1INCH
0.0613 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 1INCH
2005%5 USDT1.50%
BTCBUSD Постоянен0.001 BTC
557.6 /0.1 BUSD
5% / 5%
12 /500 BTC
2005%5 BUSD0.60%
AKROUSDT Постоянен1 AKRO
0.00048 /0.00001 USDT
10% / 10%
3500000 /10000000 AKRO
2005%5 USDT1.50%
CHZUSDT Постоянен1 CHZ
0.00447 /0.00001 USDT
10% / 10%
850000 /10000000 CHZ
2005%5 USDT1.50%
SANDUSDT Постоянен1 SAND
0.00494 /0.00001 USDT
10% / 10%
500000 /10000000 SAND
2005%5 USDT1.50%
ANKRUSDT Постоянен1 ANKR
0.001510 /0.000010 USDT
10% / 10%
2500000 /10000000 ANKR
2005%5 USDT1.50%
LUNAUSDT Постоянен1 LUNA
0.1600 /0.0010 USDT
10% / 10%
15000 /1000000 LUNA
2005%5 USDT1.50%
BTSUSDT Постоянен1 BTS
0.00114 /0.00001 USDT
10% / 10%
3000000 /10000000 BTS
2005%5 USDT1.50%
LITUSDT Постоянен0.1 LIT
0.077 /0.001 USDT
10% / 10%
20000 /1000000 LIT
2005%5 USDT1.50%
UNFIUSDT Постоянен0.1 UNFI
0.222 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /100000 UNFI
2005%5 USDT1.50%
DODOUSDT Постоянен0.1 DODO
0.033 /0.001 USDT
10% / 10%
50000 /500000 DODO
2005%5 USDT1.50%
REEFUSDT Постоянен1 REEF
0.000516 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 REEF
2005%5 USDT1.50%
RVNUSDT Постоянен1 RVN
0.00154 /0.00001 USDT
10% / 10%
3000000 /10000000 RVN
2005%5 USDT1.50%
SFPUSDT Постоянен1 SFP
0.0223 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 SFP
2005%5 USDT1.50%
XEMUSDT Постоянен1 XEM
0.0035 /0.0001 USDT
10% / 10%
1000000 /1000000 XEM
2005%5 USDT1.50%
COTIUSDT Постоянен1 COTI
0.00328 /0.00001 USDT
10% / 10%
250000 /5000000 COTI
2005%5 USDT1.50%
CHRUSDT Постоянен1 CHR
0.0031 /0.0001 USDT
10% / 10%
250000 /1000000 CHR
2005%5 USDT1.50%
MANAUSDT Постоянен1 MANA
0.0136 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 MANA
2005%5 USDT1.50%
ALICEUSDT Постоянен0.1 ALICE
0.120 /0.001 USDT
10% / 10%
4000 /50000 ALICE
2005%5 USDT1.50%
HBARUSDT Постоянен1 HBAR
0.00279 /0.00001 USDT
10% / 10%
300000 /10000000 HBAR
2005%5 USDT1.50%
ONEUSDT Постоянен1 ONE
0.00124 /0.00001 USDT
10% / 10%
200000 /10000000 ONE
2005%5 USDT1.50%
LINAUSDT Постоянен1 LINA
0.00087 /0.00001 USDT
10% / 10%
2500000 /10000000 LINA
2005%5 USDT1.50%
STMXUSDT Постоянен1 STMX
0.00048 /0.00001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 STMX
2005%5 USDT1.50%
DENTUSDT Постоянен1 DENT
0.000070 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 DENT
2005%5 USDT1.50%
CELRUSDT Постоянен1 CELR
0.00050 /0.00001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 CELR
2005%5 USDT1.50%
HOTUSDT Постоянен1 HOT
0.000129 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 HOT
2005%5 USDT1.50%
MTLUSDT Постоянен1 MTL
0.0390 /0.0001 USDT
10% / 10%
50000 /1000000 MTL
2005%5 USDT1.50%
OGNUSDT Постоянен1 OGN
0.0137 /0.0001 USDT
10% / 10%
100000 /1000000 OGN
2005%5 USDT1.50%
BTTUSDT Постоянен1 BTT
0.000067 /0.000001 USDT
10% / 10%
10000000 /10000000 BTT
2005%5 USDT1.50%
NKNUSDT Постоянен1 NKN
0.00602 /0.00001 USDT
10% / 10%
150000 /10000000 NKN
2005%5 USDT1.50%
SCUSDT Постоянен1 SC
0.000368 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 SC
2005%5 USDT1.50%
DGBUSDT Постоянен1 DGB
0.00131 /0.00001 USDT
10% / 10%
1000000 /10000000 DGB
2005%5 USDT1.50%
1000SHIBUSDT Постоянен1 1000SHIB
0.000157 /0.000001 USDT
10% / 10%
5000000 /10000000 1000SHIB
2005%5 USDT1.50%
ICPUSDT Постоянен0.01 ICP
3 /0.01 USDT
5% / 5%
5000 /100000 ICP
2005%5 USDT1.50%
BAKEUSDT Постоянен1 BAKE
0.0500 /0.0001 USDT
10% / 10%
30000 /500000 BAKE
2005%5 USDT1.50%
GTCUSDT Постоянен0.1 GTC
0.200 /0.001 USDT
10% / 10%
5000 /100000 GTC
2005%5 USDT1.50%
ETHBUSD Постоянен0.001 ETH
41.10 /0.01 BUSD
5% / 5%
100 /10000 ETH
2005%5 BUSD1.00%
BTCDOMUSDT Постоянен0.001 BTCDOM
10 /0.1 USDT
10% / 10%
100 /10000 BTCDOM
2005%5 USDT1.50%
KEEPUSDT Постоянен1 KEEP
0.0040 /0.0001 USDT
10% / 10%
250000 /1000000 KEEP
2005%5 USDT1.50%
TLMUSDT Постоянен1 TLM
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
250000 /1000000 TLM
2005%5 USDT1.50%
BNBBUSD Постоянен0.01 BNB
6.600 /0.010 BUSD
5% / 5%
150 /10000 BNB
2005%5 BUSD1.00%
ADABUSD Постоянен1 ADA
0.01740 /0.00010 BUSD
5% / 5%
25000 /10000000 ADA
2005%5 BUSD1.00%
XRPBUSD Постоянен0.1 XRP
0.0143 /0.0001 BUSD
5% / 5%
50000 /1000000 XRP
2005%5 BUSD1.00%
IOTXUSDT Постоянен1 IOTX
0.00050 /0.00001 USDT
5% / 5%
500000 /10000000 IOTX
2005%5 USDT1.50%
DOGEBUSD Постоянен1 DOGE
0.002440 /0.000010 BUSD
5% / 5%
200000 /10000000 DOGE
2005%5 BUSD1.00%
AUDIOUSDT Постоянен1 AUDIO
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
18000 /1000000 AUDIO
2005%5 USDT1.50%
RAYUSDT Постоянен0.1 RAY
0.010 /0.001 USDT
5% / 5%
5000 /500000 RAY
2005%5 USDT1.50%
C98USDT Постоянен1 C98
0.0010 /0.0001 USDT
5% / 5%
30000 /250000 C98
2005%5 USDT1.50%
MASKUSDT Постоянен1 MASK
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
3000 /100000 MASK
2005%5 USDT1.50%
ATAUSDT Постоянен1 ATA
0.0040 /0.0001 USDT
5% / 5%
50000 /1000000 ATA
2005%5 USDT1.50%
SOLBUSD Постоянен1 SOL
0.0040 /0.0010 BUSD
5% / 5%
500 /1000000 SOL
2005%5 BUSD1.00%
FTTBUSD Постоянен0.1 FTT
0.010 /0.001 BUSD
5% / 5%
1000 /1000000 FTT
2005%5 BUSD1.00%
DYDXUSDT Постоянен0.1 DYDX
0.010 /0.001 USDT
5% / 5%
2000 /1000000 DYDX
2005%5 USDT1.50%
1000XECUSDT Постоянен1 1000XEC
0.00050 /0.00001 USDT
5% / 5%
200000 /10000000 1000XEC
2005%5 USDT1.50%
GALAUSDT Постоянен1 GALA
0.00050 /0.00001 USDT
5% / 5%
500000 /10000000 GALA
2005%5 USDT1.50%
BTCUSDT 12310.001 BTC
576.3 /0.1 USDT
5% / 5%
1.200 /500 BTC
2005%5 USDT0.60%
ETHUSDT 12310.001 ETH
41.10 /0.01 USDT
5% / 5%
18 /10000 ETH
2005%5 USDT1.00%
Авторско право © 2020 Binance Futures. Всички права запазени.