Купи криптовалута
Плати с
Търгувай
Деривати
Печели
Финанси
NFT
Институционални
Емисия
USD

Binance разширява функцията за извлечение от сметката

2022-08-27

Основни изводи

  • Имайки предвид нашите VIP и институционални клиенти, ние надградихме функцията за извлечение от сметката с повече полезни функции.

  • Вече можете да видите ежедневна моментна снимка на вашите баланси в портфейла за различни продукти, включително Спот, Маржин, Фючърси и Печелене. 

  • Можете също така лесно да изпълните изискванията за данъчно и одиторско отчитане чрез споделяне на файлове с външни страни, като същевременно поддържате сигурността на данните със защита с парола.

Ние подобрихме нашата функция за извлечение от сметката, за да подпомогнем нуждите от данъчно отчитане, одит и спазване на нормативните уредби на нашите VIP и институционални клиенти.

Функцията за извлечение от сметката, достъпна на уебсайта на Binance, позволява на клиентите да преглеждат и изтеглят хронологичен запис на своите активи в различни продукти на Binance. 

Това е особено важно за VIP и институционални клиенти, които може да имат нужда от достъп до хронологията на баланса си за определен период за счетоводни цели или за изпращане на заверен отчет до трети страни, като например одитори. 

Тези промени помагат на институционалните клиенти да изпълняват задълженията си за данъчно и одиторско отчитане по-ефективно и са ключово допълнение към набора от данни и отчетни услуги с институционално качество на Binance.

Какво можете да очаквате с тази актуализация

Актуализираната функция за извлечение от сметката вече поддържа:  

Моментна снимка от портфейла за печалба 

Потребителите вече могат да преглеждат ежедневна моментна снимка на балансите си в портфейлите за Спот, Маржин, Фючърси и Earn. Кумулативната печалба в техния Earn портфейл също е интегрирана в моментната снимка. 

Нещо повече, функцията извлечение по сметката може да генерира хронологични отчети за индивидуални или обобщени акаунти до една година от текущата дата. Балансът на акаунта се показва в BTC еквивалент по подразбиране. Потребителите могат да изберат балансите по акаунта им да се показват в BUSD и USDT в зависимост от нуждите им за отчитане. Коефициентът на конвертиране също ще бъде предоставен в извлечението.

Споделяне на файлове и експортиране в PDF

Потребителите могат също така да експортират своите извлечения в JPEG или PDF формат, както и да изпращат PDF извлечения директно на външни имейл адреси. Всеки PDF отчет може да бъде споделен с до трима получатели, включително имейл адресите на трети страни, като например одитори. 

За потребители, които експортират извлечението в PDF формат, нашата система ще изпрати файла на техния регистриран имейл адрес по подразбиране. PDF извлечението ще съдържа UID на потребителя, име, дата на регистрация и логото на Binance.

Защита с парола

Поверителността и сигурността на нашите потребители са основни приоритети на Binance. Потребителите ще бъдат подканени да зададат еднократна парола, преди да експортират каквито и да било PDF файлове, за да добавят допълнителен слой на защита върху поверителната информация. 

Заключение

Постоянно търсим начини да подобрим нашата платформа и услуги, за да отговорим на нуждите на институционалните клиенти. Тези актуализации подчертават постоянния ангажимент на Binance към спазване на нормативните изисквания и защита на нашите потребители. С новите функции за извлечение от акаунта, управлението на вашите средства като VIP и институционален клиент на Binance, като същевременно изпълнявате данъчни и одитни изисквания, ще бъде много по-безпроблемно изживяване.

За повече информация относно нашата функция за извлечение от сметката, моля, вижте нашето ръководство Как да използвате извлечения от сметки в Binance.

Binance си запазва правото по свое усмотрение да променя или премахва този блог без предизвестие по всяко време и по каквато и да е причина.

Отказ от отговорност за риска: Цените на криптовалутите са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате свързаните рискове. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишното представяне не е надежден индикатор за бъдещо представяне. Стойността на вашата инвестиция може да намалее, както и да се повиши и може да не си върнете сумата, която сте инвестирали. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения. Binance не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация, моля, вижте нашите условия за ползване и  предупреждението за риск.