Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
Емисия
Изтегляне
English
USD

Крипто данъци в България: Всичко, което трябва да знаете

2022-10-05

Въпреки че се различават от традиционните инвестиции, криптовалутите също са активи, от чиято покупко-продажба може да получите парична печалба. Затова и те подлежат на законова регулация в държавите, в които търговията с тях се практикува. Ако искате да купувате и продавате крипто легално у нас, трябва да сте наясно със законите, свързани с това, и по-специфично, с крипто данъците в България. Подобно на фиатните пари, криптовалутите също подлежат на данъчно облагане и ако пропуснете да ги декларирате, може да станете обект на различни видове наказания.

Този аспект от търговията с криптовалути е много важен за нас от Binance, затова през юли 2022 г. представихме уебинар на тази тема. Водещ беше Марина Мучакова – експерт по данъчно облагане, която обясни основните неща, които трябва да знаете за плащането на данъци за криптовалути в България. Ако сте пропуснали да го гледате, или искате да опресните знанията си, в тази статия ще откриете какви данъци дължите ако търгувате с крипто, как и кога да ги платите и какво може да се случи ако не го направите.

Какви закони регулират криптовалутите?

В света няма уеднаквено законодателство, свързано с криптовалутите. Вместо това, всяка държава, а на места дори щати и градове, прилагат собствени политики. Тази нужда от регулация върху активите става по-осезаема след като цената на Bitcoin нараства и криптовалутите започват да се приемат на все повече места. Това кара държавите да се опитат да регулират търговията и печалбата от активите, за да може те да се осъществяват легално, подобно на сделките с други активи. 

Много държави, обаче, все още нямат специализирани закони за криптовалутите и останалите активи от DeFi, а ги включват във вече съществуващи закони за други сделки и финансови операции. В това число влиза и България, където след 2018 г. се прилага директива от Европейския съюз, с която криптовалутите се регулират чрез съществуващи закони. Част от управлението на активите става и въвеждането на крипто данъци в България, които ще обсъдим по-подробно в следващите части.

Крипто данъци в България: Всичко, което трябва да знаете

Базирайки се на Европейската банкова институция, Националната агенция по приходите (НАП) използва наименованието „виртуални валути“ за криптовалутите. Според НАП, криптовалутите са платежно средство и затова тяхната продажба или замяна трябва да бъде декларирана и данъчно обложена.

Както вече споменахме, подобно на редица други държави, в България няма специализиран закон за криптовалутите, нито се споменават в някой друг. За да бъдат регулирани, обаче, те се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на тяхната същност, например като финансови сделки. Така се приравняват на подобни на тях сделки и казуси и подлежат на регулации. Базирайки се на Европейският банков орган, НАП облага печалбата от всички виртуални валути, независимо от употребата им – за плащане в игри или при търговци във физическа среда.

За какво точно се плащат крипто данъци в България?

Както разбрахте, въпреки че в българското законодателство не са упоменати в нито един закон, те са обект на данъчно облагане и трябва да ги обявите когато подавате декларация за своите крипто данъци в България. 

Какво обаче трябва да декларирате? 

Според българското законодателство, трябва да декларирате реализираните си печалби от крипто търговия. Това значи, че ако през изминалата година сте купували и продавали криптовалути и сте спечелили дадена сума от това, трябва да обявите реализираната печалба в данъчната си декларация. Няма значение дали печалбата е в профила ви в борсата, в която търгувате, в банковата ви сметка, или изхарчена – тази сума трябва да бъде декларирана в НАП. Освен това, крипто търговията се счита за финансова сделка, затова не се облага с данък добавена стойност (ДДС). Има изключения, които се облагат с ДДС, обаче, които също ще разгледаме.

Има и елементи от криптовалутите и търговията с тях, които не е нужно да декларирате. Например, ако сте внесли дадена сума в профила ви в Binance, за да търгувате с криптовалути, но не сте я ползвали, то няма нужда да я вписвате в данъчната си декларация. Това е трансфер между личните ви сметки, който не подлежи на облагане. За разлика от акциите, не е нужно да декларирате и броя на притежаваните от вас криптовалути. Ако сте закупили активи и ги държите като дългосрочна инвестиция без да търгувате, т.нар. hodl на английски, вие не извършвате никаква дейност с тях и затова не е нужно да ги обявявате пред НАП.

Накратко – в декларацията ви за крипто данъци в България е нужно да впишете само реализираната ви печалба от търговията с тези активи. Ако само ги притежавате без да извършвате сделки с тях или имате определени средства в сметката си, не е нужно да обявявате тази част от търговията си. В следващите параграфи ще разгледаме малко по-подробно различните случаи, в които може да получите крипто печалба и каква ставка дължите за нея.

За търговия на физически лица

Всички физически лица, които търгуват с криптовалути и реализират печалби от тях дължат крипто данъци в България със ставка 10%. В данъчната си декларация нямате право да приспадате разходите за дейността си. Това означава, че всички разходи, които сте направили за крипто търговията си, например курсове за финансово ограмотяване, или специализиран софтуер, не влизат в данъчната ви декларация.

Като физическо лице, което търгува с цифрови активи, вие не дължите осигуровки като част от крипто данъците в България, които плащате.

За физически лица със статут на едноличен търговец

Ако сте физическо лице със статут на едноличен търговец (ЕТ), дори да не изпълнявате дейност в момента, има особености при плащането на крипто данъци в България. При т.нар. стопанска дейност, се смята, че се извършва търговията по занятие. Тогава ставката, която трябва да платите става 15%. Освен това, имате право да приспадате загуби от минали години, както и разходи за дейността си. Физическите лица, които извършват стопанска дейност, обаче, са длъжни да плащат и осигуровки върху реалния си доход.

Според българското законодателство, повече от три крипто сделки на година се смятат за стопанска дейност. Въпреки това, трябва да знаете, че има изключения, в които активната крипто търговия не се смята за занятие и ставките за извършването ѝ са различни. Такива са например случаите, когато инвестиционен фонд управлява крипто активите на един търговец или използвате функцията за копиране на портфолио от дадена платформа. Тогава ставката за търговия е 10%, защото доходът ви се смята за пасивен, и нямате право да приспадате разходите си за търговия. Ако обаче сами решите да извършвате същите покупки и продажби, които друг търговец осъществява, а не ползвате автоматизираната функция на дадена борса, тогава търговията отново е занятие и дължите 15% крипто данъци в България за нея.

За търговия на юридически лица

Юридическите лица също дължат данък печалба от крипто търговия. Както едноличните търговци, фирмите също могат да приспаднат разходите си от печалбата. Те плащат ставка от 10%, а ако печалбата е разпределена между няколко получатели, дължат и данък дивидент от 5%. Затова крайната ставка, на която крипто данъците в България за юридически лица възлизат, е около 14-15% от реализираните печалби.

За изплащане на заплата в криптовалути

Нарастващата популярност и активното приемане на криптовалутите на все повече места направиха възможно плащането и на заплати в крипто. Така, например, кметът на Ню Йорк обяви, че иска да получава заплатата си в биткойни, когато постъпи на работа. Ако и вие искате да се възползвате от изплащане на месечното си възнаграждение в крипто, трябва да се съобразите с възможностите, които предоставя българското законодателство.

Ако сте назначени на трудов договор, тогава не е възможно да получавате заплатата си в криптовалути, защото според закона тя трябва да бъде изплащана само във фиатни пари. Съществуват и начини да ви бъде платено в крипто. Това може да се случи ако сте назначени на граждански договор или ако работите в чуждестранна компания. Ако успеете да получите заплатата си в цифрови активи, ще трябва да платите крипто данъци в България на стойност от 10% от възнаграждението си.

За копаене на криптовалути

Ако се занимавате с копаене на криптовалути, трябва да плащате крипто данъци в България за печалбата от тази дейност. НАП приравнява дейността с производство, затова печалбата от копаенето на крипто се облага с 15%. Всеки копач на криптовалути има право да приспада разходите си за копаене в годишната си декларация, включително за закупена техника, ремонти и сметки за електрическо. Трябва да се заплащат и осигуровки на базата на печалбата от копаенето.

Има изключение, при което копаенето на криптовалути не се смята за производство, а за занятие. Това са случаите, в които копачите отдават техниката си под наем на дадена фирма и не извършват лично дейността. Тогава важи ставката и условията за занятие, които вече споменахме.

За стейкинг

Ако участвате в създаването на нови единици криптовалути чрез най-известната алтернатива на копаенето – стейкингът (staking на английски), отново дължите данъци върху печалбата си. В българското законодателство, стейкингът е вид депозит – залагане на определен брой крипто активи за осъществяване на печалба. Ако станете валидатор на блокчейна и получите печалбата, трябва да я декларирате и да платите данък за нея. Тъй като стейкингът се смята за занятие, дължите 15% ставка върху реализираните си печалби от него.

Тук също има изключение и е възможно да получавате пасивен доход от стейкинг. Това би се случило ако някой друг на блокчейна е избран за валидатор и вие получите само част от наградата. Тогава трябва да заплатите лихва за доходност и да го впишете в Приложение №6 на декларацията когато плащате крипто данъци в България.

За отглеждане на доходност

Хората, които се занимават с отглеждане на доходност (yield farming от английски), също трябва да плащат крипто данъци в България. По същество, тази дейност представлява предоставяне на криптовалутите от едно на друго лице за тяхно ползване. За това лицето, което е отдало активите си получава доход в натура за тях.

Най-близките случаи, с които може да се приравни тази дейност в българското законодателство, са наем или доходност по депозит. И в двата случая дължимата ставка е 10%. Ако обаче отглеждането на доходност се сметне за наем, тогава трябва да бъде регистрирано ДДС и да бъде обложено с 20%, защото наемите не са финансови сделки.

За участие в ICO, IGO, IDO, IEO и други подобни инициативи

Участието в първоначално предлагане на монети (съкратено ICO на английски), на игри (IGO на английски), на децентрализирани обмени (IDO на английски) или първично борсово предлагане (IEO на английски), също е предмет на крипто данъци в България.

Такава дейност се приравнява за инвестиция, подобна на тази  в стартираща компания. В тези случаи, обаче, трябва конкретно да определите какъв е статутът ви в кампанията и какви права ви дава инвестицията в нея. Ако не сте вписани като акционери или съдружници, плащате 10% ставка. Ако, обаче, фигурирате в официалните документи като такива, дивидентите ви се облагат с допълнителни 5%, подобно на търговията с юридически лица, която вече споменахме.

За създаване и търгуване с NFT

Крипто данъците в България за незаменими токени (NFT) се различават в зависимост от статута на лицето, което ги заплаща. Ако сте създател на NFT, то ще бъде разглеждано не като финансов актив, а като обект на авторски права със ставка 10%. В този случай, обаче, е възможно да плащате и ДДС за него.

Ако сте вторичен притежател, който търгува с NFT, вие ще плащате само данък за реализираните печалби от своите продажби от търговията.

За използването на картата Binance

Binance предлага на всички свои потребители възможността да се възползват от карта Binance – дебитна карта, с която да плащат при над 60 млн. търговци по целия свят без обменни и годишни такси и без такси за плащане от банкомат. Всеки път, когато харчите чрез своята карта получавате до 8% кешбек в BNB и тази награда не подлежи на данъчно облагане. Покупката на стоки и услуги с криптовалути, обаче, е данъчно събитие, ако стойността на покупката е по-висока от цената, на която сте придобили цифровите активи. Това е вид финансова сделка – замяна на финансов актив за друг. Ако в рамките на тази сделка реализирате печалба, то вие дължите данък за нея. В случай, че изберете да харчите Евро, а не криптовалути, през картата на Binance, няма нужда да декларирате тези плащания и съответно да плащате данък върху тях. Те са реципрочни на зареждането на който и да е дигитален портфейл (като Revolut) и харченето през него.

Как да платя своите крипто данъци в България?

Вече знаете, че дължите крипто данъци в България за реализираната печалба от криптовалутите, независимо дали търгувате, копаете, или участвате в различни инициативи. Нужно е в всяка година да декларирате крипто печалбата си за предходната година. Така, например, през 2023 г. ще декларирате каква печалба сте реализирали през 2022 г., и според различните критерии, които изброихме, ще заплатите определената от закона ставка.

За да декларирате крипто данъци в България е нужно да влезете в онлайн портала на НАП, където с електронен подпис или с ПИК да подадете декларацията си. Това се случва от началото на годината и има различни срокове, според вида на лицата, които декларират. Ако сте физическо лице имате срок до 30. април, а ако сте едноличен търговец, т.е. изпълнявате стопанска дейност – до 30. юни. Търговските дружества декларират своите данъци до 30. септември.

За различните видове лица има определени по-ниски такси ако подадат декларацията си по-рано, затова може да проверите в началото на новата година кога точно е най-добре да декларирате доходите си в НАП.

Какви са последиците от укриване на крипто данъци в България?

За да търгувате напълно законосъобразно трябва да плащате крипто данъци в България. Ако решите да не го правите или неволно пропуснете даден срок, има различни последици при установен недеклариран доход от НАП. Агенцията има право да ревизира до шест години назад и да проверява коректността на вашите декларации или липсата на такива.

Наказанията, в зависимост от евентуалното нарушение, включват глоба, задължение за плащане на данъци и осигуровки, лихва за забавяне на плащането, която може да достигне до 30% от размера на задължението и наказателна отговорност за умишлено укриване на данъци. 

Крипто данъци в България – обобщение

Ако трябва да обобщим темата за крипто данъците в България може да кажем следното – пазарът все още не е силно регулиран, но за да търгувате на него легално, трябва да декларирате печалбите си и да плащате ставката за тях. Ние от Binance ви предлагаме инструмент за улеснение на следенето на трансакциите ви. На платформата ни може да откриете приложно-програмен интерфейс (или API на английски), с който да се свържете с данъчни инструменти на трети страни и лесно да получите информация за сделките си през годината.

С настоящата статия и инструмента, който предлагаме, целим да ви дадем основната информация за облагането на различни крипто дейности в България. Трябва да се обръщате към данъчни експерти ако имате въпроси или затруднения при декларирането на печалбата си, тъй като това са единствените квалифицирани специалисти, които могат да ви дадат съвет.

Прочетете следните полезни статии за повече информация: