Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
Емисия
USD

Какво е Източник на имущество (Source of Wealth) и защо Binance го изисква?

2023-01-20

Binance е крипто борсата, в която неприкосновеността на личността, личните данни и финансите на нашите клиенти са от първостепенно значение!
За да предоставяме все по-добри и сигурни услуги, ние отговаряме на международните и европейските стандарти за Мерките относно борбата с изпирането на пари, финансирането на тероризъм и финансовите престъпления в общ план и нашият екип постоянно е в крак с новите нормативни актове и най-добри практики в областта.

Често при преминаването на процеса по верификация на профила, Ви питаме за основна информация като лична карта, адресна верификация и други, за да установим еднозначно вашата истинска самоличност.
Също така, в някои случаи се налага да изискваме и допълнителна информация и документи - с оглед на нашите нормативни задължения.

В тази статия ще предоставим допълнителна информация относно проверките - Източник на имущество (Source of Wealth) и Източник на средства (Source of Funds). 

Какво представлява проверката Източник на имущество (Source of Wealth)?

Тази проверка се отнася се до произхода на цялото състояние (т.е. приблизителният общ сбор от активи) на клиента. Под произход се има предвид начините, по които клиентът е създал или придобил имуществото си.
В декларация, която изискваме, следва да се посочи приблизителният общ размер на активите на клиента, и основните методи, с които те са били придобити.
Имуществото включва всички активи на клиента - лични, финансови, крипто и др.
Въпреки че трудно може да се определи точния размер на състоянието, една ориентировъчна стойност следва да се посочи и основният/те начини, по които те са придобити (наследство, ипотека, и др.)

Какво представлява проверката Източник на средства (Source of Funds)?

Тази проверка се отнася до произхода на конкретните средства, депозирани в клиентския акаунт.
Логично, доста по-лесно е да се предостави информация как депозираните средства са били генерирани или придобити, отколкото при проверката Източник на имущество (Source of Wealth).
Така например ако клиент работи и получава заплата, спестява и в определени случаи инвестира в крипто чрез Binance, то следва да посочи като Източник на средствата в Binance - Заплата; Спестявания и да предостави необходимите документи. Ако клиентът депозира средства, генерирани от продажба на акции - следва да избере Продажба на Финансови активи; ако са генерирани от продажба на апартамент - Продажба на Недвижим имот и пр.

И в двата вида проверки (SOW & SOF), избраните опции макар и приблизително, следва да предоставят достатъчна информация, която отговаря на действителността и позволява основната чaст от средствата да бъдат потвърдени чрез документи.

В противен случай апликацията му ще бъде отказана за предоставяне на допълнителни документи - съобщение, за което ще получи известие на e-mail-а си. В определени случаи функции на неговия акаунт могат да бъдат лимитирани до успешното преминаване на проверката. 

Само Binance ли изисква тези проверки и документи?

Не, Binance не е единствената компания, която е нормативно задължена да изяснява произхода на инвестираните средства и имущество на клиентите си. Останалите финансови институции като банки, виртуални банки, други крипто борси а и много не-финансови такиива (адвокати, нотариуси и др.) също имат нужда от подобна информация, за да отговарят на регулаторните изисквания.

Нарушил ли съм някакви правила, за да бъда подложен на тези проверки?

В по-голямата си част - не. А просто в определени случаи, които по закон Binance е длъжна да не разкрива, следва да се извършат тези допълнителни верификации. Това са стандартни практики за всички финансови институции. 

Как най-лесно да премина верификацията?

- Предоставете реална информация относно годишния Ви доход (годишният доход е сумата, която получавате за една година) и размера на вашето имущество. Вписването на произволни суми или такива, които не отговарят на истината, навличат откази. 

- Изберете всички опции, които служат за Източник на вашите средства и имущество. Може да посочите и комбинация от документи , ако източниците на доходи са повече от един. Не забравяйте и допълнителни такива. Например ако предоставите документи за вашата заплата, но не посочите Търгуване като допълнителен източник, верификацията Ви може да бъде отказана. 

- Предоставете посочените документи - за всички избрани опции, съобразно изброените в менюто на отделните опции - заплата, заем и др. 

- Документите следва да бъдат скорошни - за последните валидни периоди - трудов месец, тримесечие, данъчна година и др. Да са издадени на ваше име (ако са издадени на вашата фирма, предоставете документи удостоверяващи собствеността върху нея), да посочват датата на издаване и име/лого на издател. 

- Ако има нужда да предоставите допълнителна информация за вашето състояние, дейност, прикачени документи и пр. - моля избере “Други документи” и опишете кратко детайлите, които биха ни помогнали да приключим проверката по-бързо и без да се свързваме допълнително с Вас. 

- В случай, че установим неточности в апликацията, може да се свържем с вас чрез нашата чат система, за да можем по-точно и лесно да Ви разясним как да ги отстраните. Моля предоставете кратки, точни и ясни отговори на нашите въпроси, а в случай на нужда и необходимите документи, за да приключим процеса.

Уверете се, че винаги комуникирате през нашият уеб-сайт или мобилно приложение и спазвайте правилата за сигурност в интернет.

Какви примерни документи трябва да представя, за да докажа източника на средства или имуществото си?

Ето някои от най-честите опции и използвани документи: 

1) заплата - банково извлечение, посочващо трансфери на заплата от последния месец; фиш за заплата от работодател; данъчна декларация от предходната година;

2) доход като самоосигуряващо се лице - данъчна декларация от предходната година; фактури и договори за услуги, доказващи пълния месечен размер на дохода;

3) спестявания - извлечение от спестовна сметка; допълнително изберете видът на дейността, с които са събрани (заплата, търговия и др.)

4) пенсия - банково извлечение, посочващо трансфери на пенсия; пенсионен фиш или извлечение;

5) дивиденти/печалба от фирма - данъчна декларация от предходната година; разпределения на дивиденти; одитирани фирмени счетоводства, доказващи печалба (изпратени и акт удостоверяващ участието ви в нея; извлечение от Търговския регистър например)

6) Търговия (Daytrading) - данъчна декларация за предходната година или извлечение от борса, доказваща активността по търгуване и банкови извлечения, доказващи преводи от печалба;

7) Инвестиране - финансови извлечения, показващи вид и сума на финансовите активите, които притежавате

8) Продажба на имот/други активи - нотариален акт за собственост; писма от адвокати или счетоводител потвърждаващо продажбата

9) Наем/Лизинг - договор за наем, заедно с банково извлечение посочващо наема или наемна разписка

10) Наследяване - копие от завещание и др. посочени в автоматизираната ни система.

Важно:

Ако апликацията ви бъде отказана с искане за документи, може да изпратите допълнителни такива - например изпратили сте фиш за заплата, изпратете и банково извлечение към нея; а подадената данъчна декларация би ни помогнало в проверката значително.

Как да докажа източника на доходите си в Binance?

За да завършите процеса, моля следвайте тези стъпки:

Ако все още имате затруднения с приключването на процеса по предоставяне на документ за източника на доходи, нашият Център за обслужване на клиенти е на линия 24 часа 7 дни в седмицата.

Прочетете това ръководство, за да се свържете с агент по-бързо.