Относно обратно разделяне на токени

Binance
2021-05-17 01:16
За да предоставим по-добро търговско изживяване за потребителите на Binance, част от токените с ливъридж ще преминат през обратен процес на разделяне на токените при определени обстоятелства. Binance ще обяви мерките за обратно разделяне на токени, преди часа на влизане в сила.

Какво представлява обратното разделяне на токени?

Обратното разделяне на токени е процес, който консолидира съществуващия брой издадени токени в по-малък брой на пропорционално по-ценни токени. Когато екстремни пазарни колебания намаляват стойността на токена често се случва обратно разделяне на токена, за да се повиши ликвидността и цената на токена.Обратното разделяне не е съвсем нова финансова концепция, понякога се използва и в традиционните ценни книжа като акции.

Пример

Например, Binance обяви, че YFIDOWN ще премине през обратно разделяне на токени от 10 000 за 1 на 1 май, това означава, че 10 000 YFIDOWN токени ще бъдат консолидирани в 1 YFIDOWN токен след 1 май.
Ако потребителите притежават YFIDOWN токени след обратното разделяне на токени, Binance ще консолидира тези токени при съотношение от 10 000 YFIDOWN (преди обратното разделяне) = 1 YFIDOWN (след обратното разделяне). Балансът на токена YFIDOWN ще бъде актуализиран след приключване на процеса.Поради ограничение на единицата новият баланс на YFIDOWN може да се актуализира само до 8 десетични знака.
Въз основа на съотношението на обратно разделяне от 10 000:1, ако общият брой на издадени YFIDOWN токени преди обратното разделяне на токена да е 100 милиарда, общият брой издадени токени YFIDOWN след процеса ще бъде 10 милиона.Следователно, ако даден потребител притежава 1 000 000 YFIDOWN токени преди обратното разделяне на токени 10 000 за 1, той ще притежава 100 YFIDOWN токени.

Важни бележки:

  • По време на процеса на обратно разделяне на токени, промените в нетната стойност на активите (NAV) на токена може да бъдат отразени в диаграмата за NAV на токена, напр. диаграмата за NAV на YFIDOWN.
  • Моля, имайте предвид, че е възможно да има грешки в NAV на токена или да бъде изведено погрешно по време на процеса на обратно разделяне на токени. Ако токенът се движи драстично по време на обратно разделяне, неговата NAV може да се отклони повече от очакваното.
  • Binance настоятелно препоръчва на потребителите да преценят своите рискове за притежание, преди обратното разделяне на токени, за да смекчат опасността от колебания в цената, които може да възникнат през този процес. Препоръчваме на потребителите да търгуват или да осребрят своите токени преди началото на обратното разделяне на токени За повече информация, моля, вижте Относно токени с ливъридж на Binance.