Как да използвате TradingView на уеб сайта на Binance

Binance
2021-05-10 04:01
Видео самоучител
Интерфейсът за търговия на Binance съдържа силен набор от инструменти и опции, които да ви помогнат при вашия анализ на търговията. Те включват:
 • Диаграми тип свещ
 • Дълбочинни диаграми
 • Интервали от време
 • Инструменти за чертане
 • Технически показатели
TradingView позволява на потребителите да създават персонализиран набор от инструменти за технически анализ. Нека видим как да го използваме в Binance.

Отваряне на TradingView

TradingView и инструментите за търговия са достъпни както в класическата, така и в разширената версия на нашия потребителски интерфейс. Тези два изгледа предлагат различни, редактируеми оформления на потребителския интерфейс и могат да се превключват по всяко време.
1. Влезте в своя акаунт в Binance и задръжте курсора на мишката върху бутона [Търгуване], преди да щракнете върху [Разширен] или [Класически].
2. Щракнете върху [TradingView] над графиката, за да получите пълен достъп до наличните инструменти за търговия и диаграмите тип свещ.
Ще забележите, че пълзящите средни вече са показани на графиката. Можете да получите достъп до техните настройки, като щракнете върху иконата [Настройки] в червения квадрат, показан по-долу. Всяка пълзяща средна се коригира в съответствие с определен времеви период. Например, MA(7) е пълзяща средна за седем свещи от вашия интервал от време (напр. 7 часа, ако използвате 1Ч диаграма или 7 дни, ако е 1Д диаграма).
 • MA (7) - лилаво
 • MA (25) - червено
 • MA (99) - циан
[Дълбочина] осигурява визуално представяне на неизпълнени поръчки за покупка/продажба в книгата с поръчки.

Свещниковидни диаграми

Свещниковидните диаграми са графично представяне на движението на цените на даден актив. Времевата рамка на всеки свещник е персонализирана и може да представлява даден период. Всеки свещник съдържа отворена цена/цена на затваряне/висока цена/ниска цена, заедно с най-високата и най-ниската цена за периода.
За по-подробна информация как работят диаграмите свещници, вижте Binance Academy, Ръководство за начинаещи за диаграмите свещници.
За да персонализирате свещниковидната си диаграма, щракнете двукратно върху която и да е от свещите в [TradingView], за да изведете нейните настройки.
 • [Стил] ви позволява да промените начина, по който изглеждат вашите диаграми свещници.
 • [Мащабиране] дава множество опции за мащабиране и поле на вашите свещници, включително автоматична скала, логаритмична скала и процентна скала.
 • [Фон] предоставя опции за промяна на външния вид на фона на графиката на свещника.
 • [Часова зона/Сесии] ви позволява да изберете вашата часова зона.

Интервали на свещници

Времевия период, представен от всеки свещник, може да се променя, като се избере една от опциите по подразбиране над графиката. Ако имате нужда от повече интервали, щракнете върху насочената надолу стрелка от дясната страна.
Тук можете да изберете нов интервал или да натиснете бутона [Редактиране], за да добавите още интервали към вашите опции по подразбиране.

Инструменти за чертане

От лявата страна на диаграмата се предлагат няколко инструмента за чертаене и опции, които да ви помогнат с анализа на графиките. Можете също да щракнете с десния бутон върху всеки инструмент, за да намерите варианти на основната функция на инструмента.
Изборът по подразбиране съдържа следните инструменти:

Популярни основни инструменти

Дълга/къса позиция

Инструментът за дълга или къса позиция ви позволява да проследявате или симулирате търговска позиция. Можете ръчно да регулирате нивата на входна цена, прибиране на печалба и стоп-загуба. След това ще видите съответното съотношение риск/печалба.
1. Изберете инструмента [Дълга позиция] или [Къса позиция] .
2. Кликнете върху графиката, за да създадете вашата дълга/къса позиция. Зелената щрихована зона представлява вашата цел (потенциална печалба), докато червената показва вашата зона на спиране на загуба (потенциална загуба). В центъра можете да видите съотношението риск / печалба.
3. Плъзнете границите на полето, за да промените съотношението риск/възнаграждение. „Цел“ показва разликата в цената между вашата начална цена и нивото на прибиране на печалба. „Стоп“ показва разликата в цената между вашата входна цена и нивото на стоп-загуба.
Щракнете двукратно върху диаграмата Дълга позиция/къса позиция, за да коригирате нейните настройки. Можете да промените сумата на инвестицията под [Размер на акаунта] заедно с вашия процент на риск. [Координати] ви позволява да променяте числено своето ниво на прибиране на печалба, входна цена и стоп, докато [Видимост] предлага графично персонализиране.

Тренд линия

Можете лесно да добавите тренд линии към вашата диаграма, за да отговарят на вашите методи за технически анализ. За повече информация относно тренд линиите като цяло, посетете нашето ръководство за обяснение на трендовете в Binance Academy.
За да създадете тренд линии, просто щракнете върху инструмента [Тренд линия] и изберете началото и крайните точки за вашата тренд линия.
По-долу е даден пример за проста тренд линия, демонстрираща възможни точки за влизане на пазара. Дебелината, цветът и други функции могат да се персонализират с помощта на плаващата кутия с инструменти.

Технически показатели

Технически показатели, като пълзящи средни или ленти на Болинджър, могат допълнително да се добавят в изгледа за търговия.
Щракнете върху иконата [Технически индикатор] за списък на всички налични опции.
След като сте избрали технически индикатор, той става видим на свещниковидната диаграма.

Как да нулирате диаграмата

За да премахнете техническите индикатори, просто щракнете върху него, за да изведете плаващото поле с инструменти, след което щракнете върху иконата на кошчето.
Ако искате да нулирате цялата диаграма, щракнете с десния бутон върху произволно място на диаграмата и щракнете върху [Нулиране на диаграмата] или натиснете [Alt + R] на клавиатурата.

Как да видите 24-часовото представяне на актив в други часови зони?

1. Кликнете върху часовника долу вдясно, за да промените часовата зона.
2. След промяна на часовата ви зона графиката ще покаже ефективността на актива в [1Ч] (24 часа).  
На графиката можете да видите 24-часовата ефективност на актива. Например 24-часовото увеличение за BTC/BUSD на 02.03.2022 г. (UTC+0) беше -75,93 (-0,17%).