Преглед на договорите за опции

Binance
2021-10-19 07:18
Видео самоучител

Какво представлява опция?

Опцията е финансов инструмент, който позволява на търговците да купуват или продават базов актив на предварително определена цена, преди или на определена дата. Опциите могат да се основават на широк спектър от базисни активи, включително акции, стоки, индекси, валути, криптовалути или дори друг деривативен продукт. Целта на търговията с опции е да хеджира рисковете по съществуващите позиции или да спекулира.

Видове опции

Съществуват два основни типа опции: кол опции и пут опции. Кол опциите позволяват на търговците по договора да купуват базовия актив, докато пут опциите позволяват на собственика на договора да продава базовия актив. Търговецът би купил кол опция с очакването, че стойността ѝ ще нарасне в бъдеще. Обратно, търговец купува пут опция с очакването, че в бъдеще цената на базовия актив ще намалее.
Опциите са допълнително категоризирани в опции в американски и европейски стил въз основа на датите, на които опциите могат да бъдат упражнени. Опциите в американски стил позволяват на търговците да упражняват правата си по всяко време преди и включително на датата на изтичане на опциите, докато опциите в европейски стил могат да се упражняват само на датата на изтичане.

Спецификации на договора за опции

Основен активГаранцията, на която се основава договорът за опции
Размер на договораРазмерът на договора за опции се отнася до сумата на базовия актив
Страйк ценаИзвестна още като цена на упражняване. Това е цената, на която търговците могат да купуват или продават базовия актив, когато опциите се упражняват
ПремияЦената, на която търговците придобиват опциите
Дата на изтичанеПоследният ден, в който опциите са валидни, което означава, че търговците могат да упражняват опции на този ден или преди това
Стил на упражняванеДатите, на които опцията може да бъде упражнена, американски или европейски опции
Ако искате да прочетете повече за опциите, моля, посетете Какво представляват договорите за опции?.