Правила за обжалване на P2P
Binance
2021-04-07 08:42
* това правило е приложимо за сделки, които не са в CNY
Обжалване на купувача
1.Поръчката е анулирана:
 • Ако срокът на поръчката е надвишен и е бил автоматично анулиран от системата, но купувачът все още е извършил плащането офлайн или след като купувачът е извършил плащането, поръчката е била анулирана по погрешка, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за възстановяване на сумата. Ако продавачът откаже да възстанови сумата, Binance не носи отговорност за загуби, произтичащи от транзакцията. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса.
2.Сумата на плащането и сумата на поръчката не съвпадат:
 • Ако действителната сума, платена от купувача, е по-голяма от сумата на поръчката, и купувачът е щракнал върху бутона „Маркиране като „Платено“ и Прехвърлено, напред“, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за възстановяване на сумата. Ако продавачът откаже да възстанови сумата, купувачът е отговорен за загубата на средствата.
3.Продавачът не е освободил криптовалутата навреме:
 • Ако след като купувачът успешно е извършил плащането, използвайки метода на плащане в реално време, продавачът не е освободил криптовалутата за повече от 15 минути, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача, за да освободят криптовалутата. Ако продавачът не отговори в рамките на даден срок, агентът за обслужване на клиенти на Binance принудително ще освободи криптовалутата.
 • Ако купувачът е използвал метода за незабавно плащане, за да извърши плащането, така че продавачът не може да получи плащането навреме, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача и ще поискат освобождаването на криптовалутата в рамките на 2 работни дни. Ако плащането не бъде получено в предписания срок, продавачът трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти. Ако продавачът не се е свързал с нас, това ще се счита за получено плащане. Агентите за обслужване на клиенти на Binance принудително ще освободят криптовалутата.
 • Ако купувачът е превел пари по друга банкова сметка на продавача или по банкова сметка на друго лице, не е използвал предоставената от продавача банкова информация за извършване на плащане, купувачът поема риска от превод към грешната сметка.
4.Продавачът не желае да освободи криптовалутата и се опитва да уреди сделката на по-висока цена.
 • С изключение на случаите, когато цената е необичайно ниска (-10% пазарна цена), поръчката ще бъде освободена ръчно от агента за обслужване на клиенти.
5.Купувачът е оставил специалната бележка при прехвърляне на парите, а продавачът не е освободил клиптовалутата:
 • Ако купувачът е оставил бележката „цифрова валута, C2C/P2P, Binance, BTC“ или друга свързана информация при прехвърляне на парите, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача, за да освободят токена или да възстановят сумата.
6.Обиден език:
 • Ако двете страни са използвали обиден език по време на разговора, ако страната е била обжалвана 2 или повече пъти, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.
Обжалване от продавача
1.Купувачът е щракнал върху „Маркиране като „Платено““ или „Прехвърлено, Напред“
 • Ако купувачът не е платил и купувачът не е предоставил доказателство за плащането или с него не може да се осъществи контакт в рамките на даден период от време, в полза на продавача, агентът за обслужване на клиенти на Binance ще анулира поръчката. Ако поръчките са били отменени поради неплащане за 3 или повече пъти, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.
 • Ако купувачът е платил, но продавачът не е получил плащането, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача, за да освободят криптовалутата в рамките на 2 работни дни. Ако криптовалутата не е освободена в рамките на предписаното време, агентите за обслужване на клиенти на Binance принудително ще освободят криптовалутата. Ако криптовалутата не може да бъде освободена нормално, продавачът трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти, за да комуникира — ако той/тя не се е свързал, това ще се счита за получено плащане.
2.Проверената информация или платената сума не съвпадат:
 • Платежната сметка и потвърдената информация не съвпадат: Ако името на платежната сметка на купувача (например банкова карта) не съвпада с потвърдено име, купувачът е нарушил правилата , криптовалутата не може да бъде освободена, продавачът трябва да възстанови сумата и поръчката ще бъде анулирана.
 • Ако купувачът е платил по-малко от сумата на поръчката, кликнал е върху бутона „Маркиране като „Платено““ или „Прехвърлено, напред“ и не е платил останалата сума или с него не може да се установи контакт в рамките на срока, даден от агентите, за сметка на продавача, продавачът трябва да възстанови сумата и поръчката ще бъде анулирана.
3.Криптовалутата е освободена преди получаване на плащането: Продавачът не потвърди дали е получил плащането и освободи криптовалутата, преди да получи плащането:
 • Продавачът се свързва с обслужването на клиенти, като заяви билет, и незабавно подава сигнал в полицията.
 • Продавачът ще поеме отговорност за освобождаването на криптовалутата по-рано. Платформата не може да гарантира, че средствата ще бъдат извлечени.
4.Обиден език:
 • Ако двете страни са използвали обиден език по време на разговора, ако страната е била обжалвана 2 или повече пъти, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.