Как да отворите или затворите позиция в режим на хеджиране

Binance
2021-09-15 03:45
В режим на хеджиране можете да купувате дълги позиции, да купувате къси позиции, да продавате къси позиции и да продавате дълги позиции по един и същи договор по едно и също време. Отваряне и затваряне на позиции в режим на хеджиране се различава от режима на едностранна позиция. Ако искате да отворите позиция, трябва да се уверите, че сте избрали [Отваряне], преди да направите поръчка. Изберете [Затваряне], ако искате да затворите позиция.
1. Изберете договора. След това отидете на [Правене на поръчка].
2. Направете поръчка, като изберете или [Отваряне] или [Затваряне].
ФункцияОписание
1Режим на маржин
Изберете режим на „кръстосан“ или „изолиран“ маржин. За един договор е разрешен само един режим на маржин. Например, ако сте избрали режим на „изолиран“ маржин за BTCUSDT договор, позициите, които можете да отворите са изолиран маржин за дълга позиция в BTCUSDT и изолиран маржин за къса позиция в BTCUSDT. 
Корекции на режим на маржин не са разрешени, ако имате отворени позиции или отворени поръчки. 
2ЛивъриджРегулирайте ливъриджа до максимално допустимото ниво (варира в зависимост от договорите)
3Поръчка за отваряне/затваряне
Изберете [Отваряне], ако искате да инициирате позиция или да увеличите размера на текущата позиция. 
Изберете [Затваряне], ако искате да затворите позиция или да намалите размера на позицията. 
4Вид поръчкаНаличните видове поръчки са: пазарни, лимитирани и стоп поръчки.
5Специални инструкции за поръчка
Налични функции: само след публикуване и TIF
Само намаление не е налично, тъй като „Затваряне на поръчка“ ще действа като поръчка „само намаляване“.
6Дълга/късаЩракнете върху [Дълга] или [Къса], след като потвърдите поръчката си.