Как да използваме BNB за плащане на лихви по сметка с кръстосан маржин

Binance
2021-04-19 05:49
Вече можете да използвате BNB, за да платите лихви по сметката си за кръстосан маржин и да се насладите на 5% отстъпка.
За да активирате тази функция, влезте във вашия акаунт в Binance и отидете на [Портфейл] - [Маржин] .
Всички лихви, генерирани от вашите заеми, ще бъдат показани в колоната[Лихва] на актива BNB. Имайте предвид, че лихвите на други токени, които са изчислени преди активирането на тази функция, няма да бъдат включени.
За да разрешите използването на BNB за плащане на лихва, включете бутона до [Използване на BNB за лихва].
Бележка:
Ако сте заели повече от един токен, тази функция ще се прилага за всички токени.
Ако използвате BNB за плащане на лихва върху средства, които сте взели назаем за търговия с кръстосани маржини, всички лихви ще бъдат изчислени в BNB, независимо колко салдо в BNB имате в сметката си за кръстосан маржин.
За повече информация относно приспаданията на таксите на BNB, моля, вижте График на таксите .