Спецификации на фючърсни договори с маржин в USDⓈ

Binance
2021-09-15 03:10
Фючърсни договори с маржин за USDⓈ във Фючърси на Binance не са обратни договори, а линейни фючърсни продукти, които се котират и уреждат в BUSD или USDT - стейбълкойни, фиксирани към стойността на щатския долар.
Едно от ключовите предимства на договорите, уредени в USD, е че можете лесно да изчислите възвръщаемостта си във фиатни средства. Това прави договорите с маржин за USDⓈ по-интуитивни. Например, когато реализирате печалба от 500 USDT, лесно можете да прецените, че печалбата е на приблизителна стойност от $500 - тъй като стойността на 1 USDT е тясно фиксирана до 1 USD.
Договорите с маржин за USDⓈ предлагат следните характеристики:
  • Сетълмент в USDⓈ: Договорите са деноминирани и уредени в BUSD или USDT.
  • Срок на годност: безсрочен и тримесечен
  • Ясни правила за ценообразуване : Всеки фючърсен договор с маржин за USDⓈ посочва количеството на базовия актив, доставено за един договор, известен също като „Договорна единица“. Например, фючърсните договори BTC/USDT, ETH/USDT и BCH/USDT представляват само една единица от съответния базов актив, подобно на спот пазарите.
  • Такса за финансиране: за безсрочните договори в USDⓈ-M се прилага такса за финансиране. Плащанията за финансиране се прехвърлят между търговци и се таксуват на всеки осем часа.
Правило за условния лимит на минимална поръчка за фючърсни договори USDⓈ-M:
Минималната условна стойност на всяка поръчка трябва да бъде не по-малка от прага от 5 USDT. Ако условната стойност на поръчката е по-малка от зададения праг (5 USDT), поръчката ще бъде отхвърлена.
Например, ако потребителят отвори поръчка на условна стойност 0,001 BTC > 5 USDT, поръчката може да бъде успешно направена; ако потребителят отвори поръчка на условна стойност 1 TRX < 5 USDT, поръчката ще бъде отхвърлена.
Бележка:
  • Поръчката „Само за намаляване“ не е засегната.
  • Фючърси на Binance ще коригира минималния праг на поръчка от време на време без предварително съобщение, потребителите могат да проверяват чрез API за подробности.
За пълни спецификации на фючърсни договори USDⓈ-M, моля, вижте:
Екранна снимка на страницата [Правила за търговия]: