Структура на таксите в Binance

Binance
2021-03-22 09:22

Такси за депозит

  • Безплатно. Няма такси за депозити.

Такси за търгуване

  • Ако не използвате BNB (Binance Coin) за плащане на таксите си за търговия, всяка сделка ще носи стандартна такса от 0,1%.
  • Използването на BNB за такси за транзакции налага отстъпка към вашата такса за търговия. По подразбиране, ако държите BNB в сметката си, таксите ви за търговия автоматично ще бъдат извадени от баланса ви в BNB. (Вижте: Използване на BNB за такси )
  • Моля, направете справка с нашия График на таксите, за да проверите нивото на таксите за търговия във вашата сметка и друга информация.
  • За таксите и данните за маржин търговия, моля, вижте страницата Данни за маржин.
  • За таксите и данните за търговия с фючърси, моля, вижте Графика на таксите за Binance Futures.

Такси за теглене

  • Нашите такси за теглене са динамични и се коригират автоматично в зависимост от състоянието на пазара.
  • За текущите ни такси за теглене, моля, вижте нашия График на таксите .